درباره برنامه جهانی غذا

مبارزه جهانی با گرسنگی


برنامه جهانی غذا بزرگ ترين آژانس بشر دوستانه دنيا است که در سرتاسر جهان با گرسنگي مبارزه مي کند.

 

در مواقع اضطراری، ما غذا را به هر جا که بدان نياز باشد مي رسانيم تا جان قربانيان جنگ، درگيريهای داخلي و يا بلايای طبيعی را نجات دهيم. پس از خاتمه علت بحران، ما همچنان به غذارسانی به جوامعی که نياز به کمک برای بازسازی معيشت خود دارند ادامه مي دهيم.

برنامه جهانی غذا بخشی از نظام سازمان ملل متحد است که بودجه آن به صورت داوطلبانه تأمين می شود. 

از آغاز فعاليت خود در سال 1962، اين آژانس در پی چشم اندازی از جهان است که در آن هر مرد، زن و یا کودکی در هر زمان به غذای لازم برای يک زندگی سالم و پرتحرک دسترسی داشته باشد. ما برای رسيدن به چنين چشم اندازی با آژانس های سازمان ملل متحد در رم،  مانند سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) و صندوق بين المللی توسعه کشاورزی (IFAD)، و همچنين ساير آژانس های سازمان ملل متحد، دولت و سازمان های غيردولتی همکاری می کنيم. 

به طور میانگین، برنامه جهانی غذا قصد دارد به بیش از 90 میلیون نفر در بیش از 70 کشور امداد غذایی نماید. تعداد کارمندان برنامه جهانی غذا حدود 12،000 نفر می باشد که بيشتر آنها در نواحی دور افتاده مشغول بکار می باشند و مستقيما به گرسنگان نيازمند خدمت می نمايند.

برنامه جهانی غذا پنج هدف استراتژيک دارد که عبارت است از:

 

  1. نجات جان افراد و حمايت از امرار معاش در مواقع اضطراری
  2. جلوگيری از گرسنگی حاد و سرمايه گذاری برای آمادگی در مقابل بلايای طبيعی و کاهش اثرات آن
  3. بازگرداندن و بازسازی زندگی و امرار معيشت ها بعد از جنگ و بلايای طبيعی و يا در شرايط گذار
  4. کاهش گرسنگی مزمن و کمبود تغذيه ای
  5. تقويت توانائی ملت ها برای مهار گرسنگی از طريق سياست های واگذاری و خريد محلی