رسالت ما


 برنامه جهانی غذا به عنوان آژانس پیشرو سازمان ملل متحد در مبارزه برعلیه گرسنگی به طور مداوم در زمان بحران پاسخ گو می باشد. ما جان افراد گرسنه و آسیب پذیر را با رساندن سریع مواد غذائی به آنها نجات می دهیم. 

برنامه جهانی غذا همچنین به گرسنگان کمک می نماید تا امنیت غذائی برای آینده بدست آورند. ما این کار را توسط پروژه هایی که غذا را بعنوان ابزاری برای ساختن سرمایه ها، توسعه دانش و پرورش بیشتر و جوامع پویاتر بکار می گیرند انجام می دهیم. 

برای مثال، برنامه جهانی غذا برای بیش از 20 میلیون کودک در هر سال تحصیلی وعده های غذائی فراهم می نماید. این وعده ها خانواده ها را تشویق می نماید تا کودکان خود را به مدرسه بفرستند و در نتیجه به آنها کمک می کند تا آینده بهتری برای خود بسازند. بعلاوه اگر کودکان گرسنه نباشند تمرکز بهتری بر روی درس های خود خواهند داشت. 

از طریق پروژه های "غذا برای سرمایه"، برنامه جهانی غذا به گرسنگان در ازای کار برای پروژه غذا می دهد که زیربنائی برای فردایی بهتر می سازد. برای مثال، زمانی که مردم دیگر نگرانی درباره وعده غذای بعدی خود نداشته باشند، کشاورزان زمان و انرژی لازم را برای اجرای سیستم آبیاری که سطح تولید را بالا ببرد خواهند داشت.

به همین صورت، پروژه های" غذا برای آموزش" به نیازمندان این امکان را می دهد تا وقت خود را صرف یادگیری مهارت هایی چون زنبورداری، خیاطی، و یا حتی سوادآموزی نمایند که به آنها کمک می کند تا از نظر اقتصادی آینده ای بهتر داشته باشند. 

برنامه جهانی غذا تخصص هایی نظیر بررسی امنیت غذائی، تأمین مواد غذائی و لجستیک را گسترش داده بنحوی که از بهترین راه حل ها برای گرسنگی در دنیا اطمینان حاصل نماید