اشخاص حقوقی


 

 

 

برنامه جهانی غذا از مشارکت های مبتکرانه با بخش خصوصی استقبال می نماید. این مشارکت ها توان  برنامه جهانی غذا را بعنوان بزرگترین آژانس بشردوستانه  با اهداف استراتژیک و کارشناسانه برخی از اشخاص حقوقی برجسته در جهان هم تراز می نماید. در عوض، با حمایت از برنامه جهانی غذا، شرکت ها می توانند کارمندان، مشتریان و سرمایه گذاران خود را در یک ماموریت برای نجات جان انسانها شریک نمایند. 

شرکت ها می توانند بصورت نقدی و یا با ارائه تجهیزات لجستیکی، تکنولوژی ارتباطات، مواد غذایی، کارشناس و یا آموزش این سازمان را یاری نمایند. 

به منظور اطلاع از چگونگی مشارکت طولانی مدت با برنامه جهانی غذا با ما تماس حاصل فرمایید.