اشخاص حقیقی


 

 

شما حتی بعنوان یک فرد و به تنهایی می توانید در رسیدن به این هدف ما را یاری کنید. تنها با 25 سنت امریکا یکی از فنجانهای قرمز برنامه جهانی غذا که برای وعده غذائی کودکان گرسنه در نظر گرفته شده، پر می شود. این وعده ها نه تنها از نظر جسمانی بلکه از نظر ذهنی این کودکان را تغذیه می نماید و باعث تغییر مثبت در زندگی آنان می گردد.  با 50  دلار آمریکا یک کودک برای یک سال تحصیلی کامل تغذیه می شود. 

 

فنجان را پر کن!

به نیازهای عمده برنامه جهانی غذا پاسخ دهید.

مشارکت در مبارزه با گرسنگی تنها از طریق کمک های مالی نیست. شما می توانید از طریق بلاگ ها و وب سایت ها در پیام رسانی ما را یاری نمائید. شما می توانید در برنامه پیاده روی جهانی شرکت نمائید (لینک). شما می توانید برنامه هایی در رابطه با گرسنگی در نزدیکترین مدرسه به محل اقامت خود برگزار نموده و یا با مقامات دولتی در این زمینه مکاتبه نمائید.