یاران برنامه جهانی غذا


برنامه جهانی غذا از ابتکارات نوین و ایده های جدید در راستای همکاری با بخش خصوصی استقبال می نماید. این مشارکت ها با همسو شدن توانایی های ویژه برنامه جهانی غذا به عنوان بزرگترین سازمان بشردوستانه دنیا با اهداف تخصصی برخی از برجسته ترین اشخاص حقیقی و حقوقی در جهان،ارزش کمک را دوچندان می کند. متقابلا با حمایت از برنامه جهانی غذا، شرکت ها می توانند کارمندان، مشتریان و شرکای خود را در امور بشردوستانه سهیم نمایند.

چرا با برنامه جهانی غذا همکاری کنیم؟
مشارکت با برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد برای هرشرکتی که تمایل به تاثیرگذاری مثبت در جهان دارد و نیز خواستارهمگام شدن با اهداف یکی از کارآمدترین آژانس های امدادرسانی بین المللی در جهان می باشد، سودمنداست.
رسالت برنامه جهانی غذا در  تامین غذای گرسنگان مفهومی روشن، انکارناپذیر و  قابل انتقال می باشد. کارآمدی و بهره وری این آژانس در بخش عملیاتی، سرمایه با ارزشی است که تصویرمثبت آن را دو چندان می سازد.
•  برنامه جهانی غذا عنوان  مثبت و مناسبی است. از آنجائیکه این سازمان  صرفه جو ترین آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد و یک نام منحصر به فرد است می تواند به تصویر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های حامی خود اعتبار بخشیده و آنها را توانمند سازد.
•  پیام برنامه جهانی غذا ساده و انکارناپذیراست. افراد به راحتی می توانند با گرسنگی ارتباط برقرار کرده و در ماموریت برنامه جهانی غذا  که ّتأمینغذای مورد نیاز گرسنگان در  زمان و مکان مقتضی می باشد، همراه شوند.
•  فرهنگ سازمانی برنامه جهانی غذا اجرائی، سریع، انعطاف پذیر و راه حل گرا می باشد. ما قادر به اشتباه  نیستیم چرا که جان انسان ها به ما وابسته است.عملیات لجستیکی جهانی ما توانایی پاسخگوئی به هر بحران غذایی را ظرف24 ساعت دارد. ساختار غیر متمرکز این سازمان منجر شده که 90 درصد ازکارمندان در مناطق  عملیاتی مشغول غذا رسانی به افراد تحت پوشش ما باشند.
•  توانائی دسترسی جهانی این سازمان و هزینه های عملیاتی پایین  ما را قادر ساخته تا از منابعی که شرکت ها در اختیارمان قرار می دهند حداکثر بهره وری را بنمائیم.  شرکت ها با حمایت از هر یک از پروژه های برنامه جهانی غذا در بیش از 80 کشور می توانند تاثیر بسزایی داشته باشند.این سازمان با صرف تنها 7 درصد از منابع به دست آمده به عنوان هزینه سربارحداکثر استفاده را از این کمک ها می برد. برای مثال تحت پروژه تغذیه در مدارس تنها با صرف روزانه حدودا 25 سنت  امریکا می توان یک وعده غذایی کودکی را تامین نمود.
•  برنامه جهانی غذا برای حامیان فرصت را جهت ارتقاء نام تجاری آن شرکت در کنار نام این سازمان فراهم می سازد. ما متعهد به ارتقاء و حفظ مشارکت گروه مشخصی از شرکت ها در بخش های مختلف شغلی می باشیم. در این زمینه به روشی اصولی عمل می نمائیم که  بر پایه اعتماد و همکاری دو جانبه که به نفع طرفین می باشد بنا نهاده شده است. لوگوی برنامه جهانی غذا مانند لوح صاف و صیقلی است که  می تواند خصوصیات برجسته شرکت ها را توصیف کرده و نمایان سازد که این امر نهایتا باعث اطلاع رسانی در سطح  وسیع تری می گردد.
•  همکاری با برنامه جهانی غذا برای شرکت ها و کارمندانشان فرصتی است تا بتوانند در تلاشی جهانی برای نجات جان انسان ها سهیم شوند.
مهمتر از همه اینکه مزایای مشارکت توسط میلیون ها انسان در سراسر جهان احساس خواهد شد. کمک به برنامه جهانی غذا به منزله ایجاد تاثیر بر زندگی فقیرترین فقرا می باشد. ما برای شرکت های حامی امکان ایجاد تغییر در سطح جهانی را فراهم ساخته و همچنین در قبال مسئولیت شرکت ها  فرصت ارائه طرق کارآمد و موثر در تحقق این اهداف را ایجاد نموده ایم.