اخبار

ابزار تحقیقاتی جدید نشان می دهد که چگونه اقدامات در زمینه آب و هوا احتمال خطر گرسنگی را شکل می دهد

Published on 07 دسامبر 2015

امروز یک وسیله تحقیقاتی آنلاین در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل راه اندازی شد که تا سال 2080 پنجره ای را رو به آینده ی جهانی می گشاید.

این وسیله تحقیقاتی میزان تغییرات آب و هوایی را در طول زمان و چگونگی تاثیرات آن را در بالا بردن میزان آسیب پذیری در مقابل گرسنگی در سراسر جهان اندازه گیری می نماید. نتیجه مذاکرات پاریس مشخص خواهد کرد که نسل های آینده نسبت به امروز آسیب پذیری کمتری در مقابل گرسنگی خواهند داشت. نقشه امنیت غذایی و میزان آسیب پذیری تغییرات آب و هوایی که توسط برنامه جهانی غذا و دفتر مت در مرکز هادلی تولید شده است نشان می دهد که چگونه واکنش های صحیح به این شرایط از بدترین تاثیرات آب و هوایی بر گرسنگی در سراسر جهان جلوگیری خواهد کرد و به مردم در مقابل نا امنی غذایی کمک خواهد نمود. همچنین نشان می دهد که چگونه عدم تصمیم گیری صحیح در واکنش به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می تواند آسیب پذیری میلیون ها نفر را در مقابل گرسنگی و سوء تغذیه را افزایش دهد.
به لطف وجود این برنامه و در پی دستورالعملی که تا سال 2030 در این جلسه تصویب شده، WFP قصد دارد تا سال 2030 گرسنگی را به پایان برساند. این نقشه تحلیلی نشان می دهد که چگونه تغییرات آب و هوایی راه را برای رسیدن به هدف دشوارتر می سازد.ارتارین کازین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفت: " این نقشه تصویر کاملی را از تاثیر بلایای آب و هوایی بر روی گرسنگی نشان می دهد. در پاریس ما باید میان جهانی که پایان بخشیدن به گرسنگی دست یافتنی ست و دنیایی که ما و نسل های آینده برای پاسخگویی به گرسنگی جهانی دائما به چالش کشیده شود، یکی را برگزینیم."
کمک به افراد آسیب پذیر از اختلالات ناشی از آب و هوایی برای سازگای خود و انعطاف پذیری به این شرایط، نیازمند تامین بودجه کافی و قابل پیش بینی با در نظر گرفتن سرمایه گذاری همزمان بر آینده ای کم کربن خواهد بود. تنها در صورتی می توان تا سال 2030 برای نسل آینده ایجاد فرصتی برای زندگی در جهانی پایدار با امنیت غذایی در سراسر جهان را نوید داد که رهبران بتوانند تصمیم درستی را اتخاذ کنند.
این نقشه حاصل 5 سال تحقیق کارشناسان امنیت غذایی WFP و دانشمندان برجسته دنیا در دفتر مت در مرکز هادلی است. این مسئله بیانگر این است که چگونه تغییرات آب و هوایی بر آسیب پذیری افرادی که در کشور های کمتر توسعه یافته زندگی می کنند، موثر است و از طریق برنامه ریزی های دقیق میزان قابل اجرا بودن این طرح در آینده بستگی به اقداماتی که برروی مقوله آب و هوایی انجام می شود دارد.
 کاربران می توانند با انتخاب زمانی در بازه زمانی امروز تا سال 2050 و 2080 میزان آسیب پذیری افراد به گرسنگی ناشی از تغییرات آب و هوایی بسنجند.
کریستی لوییس، مدیر علوم امنیت آب و هوایی در دفتر مت گفت: " تحقیقات مشترک ما بر این موضوع که چگونه تغییرات آب و هوایی‌ می تواند بر میزان و پراکندگی جغرافیایی امنیت غذایی تاثیر گذار باشد، متمرکز است. این تحقیقات می تواند چگونگی‌ سازکاری افراد و کاهش اثرات مخرب ناشی‌ از تغییرات آب و هوایی‌ را نشان داده و به رفع چالش‌های آینده در رابطه با نا امنی غذایی در کشور‌های در حال توسعه و یا توسعه نیافته بپردازد.
حوادث ناشی از تغییرات آب و هوایی‌ به طور نامتناسب بر گرسنگان و افراد آسیب پذیر تاثیر می‌گذارد. چنین بلایایی با تخریب زمین‌های زراعی، احشام، بذر‌ها و تولیدات غذایی‌ و نیز دشواری دسترسی‌ افراد به مواد غذایی‌ باعث گرسنگی می شوند. حتی اتفاقات ناشی‌ از تغییرات جزئی آب و هوایی‌ می تواند به سرعت منجر به ایجاد بحران غذایی‌ برای خانواده‌های آسیب پذیر شود.
یافته های مربوط به شاخص ناامنی‌ غذایی و تغییرات آب و هوایی‌

  • امروزه بالاترین میزان آسیب پذیری مربوط به نا امنی‌ غذایی‌ ناشی‌ از تغییرات آب و هوایی‌ در منطقه ساب ساهارا(منطقه ی بین شمال و جنوب آفریقا)، میزان متعادل، مربوط به بیشترین نقاط آسیا و کمترین میزان در آمریکای جنوبی و مرکزی دیده می شود.
  • تا سال ۲۰۵۰، میلیون‌ها نفر به علت انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در مقابل نا امنی‌ غذایی‌ آسیب پذیر تر خواهند شد. به علت عدم واکنش به تغییرات آب و هوایی‌ در گذشته ما ملزم به انجام اقداماتی در این زمینه در چند دهه آینده هستیم.
  • اگر اقدامات سریع‌ و پایداری برای کاهش تاثیرات آب و هوایی‌ صورت پذیرد میزان آسیب پذیری به ناامنی‌ غذایی‌ از سال ۲۰۵۰ تا ۲۰۸۰ ثابت خواهد ماند. با این حال اگر تولید گاز‌های گلخانه‌ای افزایش قابل توجهی‌ داشته باشد میزان آسیب پذیری به نا امنی‌ غذایی‌ از سال ۲۰۵۰ رو به افزایش خواهد بود. اگرچه میزان سازگاری با شرایط می تواند از به وخامت رفتن اوضاع تا سال 2080 جلوگیری کند اما قابل پیش بینی ست که شرایط آن زمان در مقایسه با اوضاع موجود می تواند بدتر هم باشد.