اخبار

برنامه جهانی غذا در هفدهمین جشنواره خیریه جشن آرزوها

Published on 19 February 2017

دفتر برنامه جهانی غذا در تاریخ ۳ تا ۶ اسفند ماه سال جاری از ساعت ۱۱ تا ۲۲ در هفدهمین جشنواره خیریه جشن آرزوها جهت فروش محصولات فرهنگی خود حضور خواهد داشت.
به اطلاع می رساند درآمد حاصل از فروش این محصولات صرف تهیه غذا برای ذینفعان پروژه این سازمان در ایران خواهد شد.
امیدوارم بتوانیم با کمک های شما گرسنگی را که بزرگترین معضل قابل حل در جهان است به صفر برسانیم.
منتظر دیدارتان هستیم
نشانی: شهید باهنر (نیاوران) - پایین تر از سه را یاسر- جنب گل سنگ -  خیابان تبریزی