اخبار

تازه ترین داستان ها


اخبار گرسنگی
09 August 2011

جان انسان های قحطی زده را در شرق آفریقا نجات دهید

به دلیل قحطی در جنوب سومالی، جان بیش از 13میلیون انسانی که شدیدا محتاج دریافت کمک های غذایی هستند در معرض خطر است