اخبار

تازه ترین داستان ها


Emergencies
20 سپتامبر 2011

با افزایش امکان دسترسی به مردم نیازمند در کشور لیبی محموله های برنامه جهانی غذا به دست مردم این کشور می رسد

قاهره - با توجه به افزایش امکان ارسال کمک های بشردوستانه به کشور لیبی، برنامه جهانی غذا محموله کمک غذایی را برای مردم جنوب این کشور که در پی درگیری های سنگین خانه هایشان در بنی ولید را ترک کرده اند ارسال نمود. از شروع بحران برنامه جهانی غذا برای 800000 نفر در لیبی از طریق شرکای اجرائی خود مواد غذایی توزیع کرده است.
اخبار گرسنگی
09 August 2011

جان انسان های قحطی زده را در شرق آفریقا نجات دهید

به دلیل قحطی در جنوب سومالی، جان بیش از 13میلیون انسانی که شدیدا محتاج دریافت کمک های غذایی هستند در معرض خطر است