اخبار

بحران ساحل: پاسخ به 8 پرسش

Published on 19 February 2012
این سومین مرتبه در دهه اخیر است که خشکسالی جان میلیونها نفر از مردم منطقه ساحل در آفریقا را در معرض تهدید گرسنگی قرار می دهد اما سؤال اینجاست که مردم این مناطق چگونه این شرایط را می گذرانند و ما برای کمک به آنها چه کار می‌توانیم انجام دهیم؟ همزمان با اجرای عملیات فوری در کشورهای منطقه از چاد تا اقیانوس آتلانتیک، در اینجا به ذکر 8 پرسش در خصوص بحران غذا در منطقه ساحل و بیان پاسخ آنها می پردازیم

این سومین مرتبه در دهه اخیر است که خشکسالی جان میلیونها نفر از مردم منطقه ساحل در آفریقا را در معرض تهدید گرسنگی قرار می دهد اما سؤال اینجاست که مردم این مناطق چگونه این شرایط را می گذرانند و ما برای کمک به آنها چه کار می‌توانیم انجام دهیم؟ همزمان با  اجرای عملیات فوری در کشورهای منطقه
 از چاد تا اقیانوس آتلانتیک، در اینجا به ذکر 8 پرسش در خصوص بحران غذا در منطقه ساحل و بیان پاسخ آنها می پردازیم:
1. چرا مردم منطقه ساحل دچار گرسنگی می‌شوند؟
در نواحی منطقه ساحل در افریقا میزان بارندگی بسیار کم و یک مرتبه در سال است و در سال گذشته بارندگی پراکنده و دیرتر از زمان همیشگی بود. در مناطقی از جهان که مردم برای تغذیه به محصولات زراعی خود وابسته هستند چنین موردی موجب بروز یک فاجعه خواهد شد.بدیهی است که وقتی بارندگی ها کم و دیر هنگام است، محصول نابود می شود، دام ها تلف می شوند و جمعیت گرسنه خواهد شد.
2. چه کشورهایی دچار خشکسالی شده اند؟
خشکسالی مناطق بسیار وسیعی را تحت تأثیر خود قرار داده است که شامل چاد، نیجر، مالی، موریتانی، بورکینافاسو، سنگال، گامبیا، کامرون و نیجر شمالی می باشد.
3. علاوه بر خشکسالی،چه عوامل دیگری منجر به بحران غذا در ساحل شده است؟
 محصول زراعی نامناسب منجر به افزایش  قیمت غذا حتی در فصلهای برداشت محصول شده است. هزینه های بالای سوخت و هجوم آفت ها نیز مزید علت است.
4. با وجود عدم تولید غذای کافی، کشاورزان چگونه زندگی را سپری می کنند؟
در دوران سخت، خانواده ها برای تهیه غذا،اغلب اقدام به فروش زمین یا دامهای خود  می کنند؛ کاری که از آن به عنوان استراتژی بقای منفی یاد می شود زیرا انها را فقیرتر می کند و به در بلند مدت آنها را به سوی گرسنگی سوق می دهد. پس از اتمام ذخیره آنها و بعد از اینکه چیزی برای فروش باقی نمانده باشد خانواده طبیعتاً از انتخاب  محدودتری برخوردار خواهد بود و نهایتا به ناچار در جست و جوی کار به شهرها و یا کشورهای همسایه مهاجرت می کنند.
5. آیا خشکسالی امری عادی در ناحیه ساحل است؟
بله و به دلیل تغییرات آب و هوایی این امر رو به افزایش است و در دهه اخیر این سومین خشکسالی است که به وقوع می پیوندد. به طور مشخص، در نیجر هنوز بسیاری از خانواده ها از خشکسالی قبل در سال 2010 رهایی پیدا نکرده بودند که گرفتار این خشکسالی شدند. این خانواده ها اکنون از آذوقه غذایی کمتری به نسبت سال 2010 برخوردارند.
6. شرایط در ساحل امسال چه تفاوتی با خشکسالی سالهای قبل دارد؟
خشکسالی 2005 و 2010 بیشتر در نیجر و برخی مناطق چاد بود این در حالی است که بحران غذا کل منطقه - از چاد در شرق تا اقیانوس آتلانتیک- را در بر گرفته. بعلاوه هم اکنون قیمت غذا در این منطقه بسیار بالاتر از قیمت ها در سال 2010 است.
7.  در صورت متفاوت بودن این بحران با سایر خشکسالیهای اخیر منطقه ساحل، آیا WFP نیز  راهکار متفاوتی را در پیش گرفته است؟
در کشورهایی مانند نیجر که بازارهای مواد غذایی وجود دارد، WFP پول و یا کوپن خرید غذا از بازارهای محلی را بین جمعیت توزیع می کند . این امر علاوه بر اینکه موجب کمک به اقتصاد محلی میشود به افراد امکان انتخاب نوع غذا را می دهد. WFP همچنین نسبت به خرید مواد غذایی از کشورهای اطراف و توزیع آن بین مردم نیازمند اقدام کرده است.
8. برای جلوگیری از خشکسالی در ساحل و بروز بحرانهای غذایی در آینده  چه راهکارهایی در نظر گرفته شده است ؟
ساحل ناحیه ای با آب و هوای خشک است که دائماً در معرض خشکسالی قرار دارد ولی هنوز هم اکثریت ساکنین این مناطق به کشاورزی دیم وابسته هستند. آموزش مردم در خصوص کشاورزی با آب باران ذخیره شده و پرورش گیاهان مقاوم در برابر کم آبی می تواند به آنها کمک کند تا دوره های خشکسالی را سپری کنند.  راه دیگر برای رفع گرسنگی ایجاد سیلوهای  غلات روستایی است که خانواده ها می توانند در فصول خشکسالی از آن غلات بگیرند و پس از برداشت محصول بعدی آن میزان گرفته شده را باز پس دهند.