اخبار

بسته ای از جنس مهربانی

Published on 30 May 2016

نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران در حال توزیع بسته های آموزشی اهدایی توسط بنیاد خیریه رشد در مهمانشهر شهید ناصری ساوه 

بسته های آموزشی میان 6000 دانش آموز دبستانی دختر و پسر پناهنده ساکن 19 مهمانشهر واقع در 13 استان کشور توزیع شد.

 

 

وجود درگیری و ناامنی های پیاپی در کشور افغانستان باعث ورود بسیاری از خانواده های افغان به ایران شد. بیشتر اوقات بسیاری از دختران بخاطر موانع فرهنگی و سنتی شان فرصت رفتن به مدرسه و تحصیل را از دست می دادند.

برنامه جهانی غذا با آغاز فعالیت خود در ایران از اواخر دهه 80 میلادی در زمینه امداد غذایی به این افراد به حمایت از تحصیل دختران پناهنده  پرداخته است. این حمایت از طریق اختصاص مشوق های تحصیلی باعث ترغیب پدران و مادران هزاران دختر پناهنده برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه شده است. این پروژه تاثیر به سزایی در تغییر نگرش سنتی خانواده های افغان نسبت به تحصیل دخترانشان داشته است.

امسال با حمایت بنیاد خیریه رشد بیش از 6000 دانش آموز دبستانی پناهنده ساکن مهمانشهرهای تحت پوشش غذایی برنامه جهانی غذا، بسته های آموزشی شامل دفترچه، مداد، خودکار، پاکن و تراش دریافت کردند.

بنیاد خیریه رشد در سال 2005 میلادی تاسیس شد و از ابتدای فعالیت خود تا کنون موفق به ساخت 24 مدرسه در دور افتاده ترین روستاها ی ایران شده است. در حال حاضر این خیریه 8 پروژه در دست اجرا دارد.
بنیاد خیره رشد می کوشد تا فرصت تحصیلی برابری میان تمام کودکان ایجاد نماید و همچنین با همکاری برنامه جهانی غذا در ایران به حمایت تحصیلی از کودکان پناهنده بپردازد.

 دختران دانش آموز پناهنده تحت پوشش غذایی برنامه جهانی غذا در ایران با بسته های آموزشی اهدا شده توسط بنیاد خیریه رشد رویا هایشان را به تصویر کشیدند.