اخبار

روش جدید ارائه کمک های نقدی به پناهندگان تحت حمایت برنامه جهانی غذا در ایران

Published on 12 April 2018

عکس: محمد خدابخش

در طول دهه گذشته، برنامه جهانی غذا (WFP) برای تامین نیازهای غذایی افراد نیازمند در کنار ارائه کمک های غذایی به استفاده از روش کمک های نقدی روی آورده است.

درجاییکه بازارها دایر بوده و از رونق مطلوبی برخوردار باشد ارائه کمک های نقدی روش موثری برای تسریع در روند دستیابی به دومین هدف از اهداف توسعه پایدار یعنی "به صفر رساندن گرسنگی" تا سال 2030 محسوب می شود. با این روش هزینه های جانبی ارائه کمک های غذائی کاهش یافته وآمار تعداد افراد تحت پوشش بالا می رود.
کمک های نقدی بخشی از یک راه حل جامع برای پاسخگویی سریعتر به نیاز غذایی افراد نیازمند است. کمک های نقدی از مزایای بسیاری برخوردار است. چنانچه ارائه کمک های نقدی به درستی بکار گرفته شود، افراد تحت پوشش با حفظ کرامت انسانی می توانند مواد غذایی مورد نیازشان را بر اساس ذائقه خود از بازارها تهیه کنند که در نتیجه تنوع غذائی بیشتر شده و وضعیت تغذیه ای نیز بهبود می یابد. دسترسی آسان به غذا سبب می شود تا افراد کمتر به روش های جایگزین نامناسب برای تهیه غذا مانند فروش دارایی های با ارزش خود روی آورند.


علاوه بر این، ارائه کمک ها به صورت نقدی تاثیر فزاینده ای بر اقتصاد محلی دارد. با توانمندسازی مردم برای خرید مواد غذایی به صورت محلی، آنان می توانند به تقویت بازارهای محلی کمک نموده، کشاورزان خرد را تشویق به تولید بیشتر کرده و ظرفیت های ملی را حتی در زمان بحران بالا ببرند. مطالعات اخیر نشان داده است که 1 دلار کمک نقدی به یک پناهنده یا شخص آسیب پذیر به میزان 2 دلار در اقتصاد محلی تاثیر می گذارد.
همسو با استراتژی جهانی در زمینه ارائه کمک های نقدی، برنامه جهانی غذا در ایران از ماه مارچ سال 2018 با بکارگیری روش ارائه کمک های نقدی بر تاثیر و کارآمدی کمک های خود به آسیب پذیرترین پناهندگان افغان و عراقی ساکن 20 مهمانشهر واقع در 13 استان در سراسر کشور افزوده است.  


برنامه جهانی غذا که پیشتر تنها به ارائه کمک های غذایی می پرداخت از طریق روش جدید به ارائه ترکیبی از کمک های غذایی و نقدی روی آورده است.
دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق برون دادهای زیر امکان پذیر خواهد بود:
-              خانوارهای پناهندگان برای تامین نیازهای غذایی خود از کمک های غذایی و نقدی بهره گیرند.
-              بمنظور افزایش آمار ثبت نام و تحصیل دختران خانوارها در قبال حضور مستمر دخترانشان در مدارس کمک های نقدی دیگری به عنوان مشوق تحصیلی دریافت نمایند.
-              زنان پناهنده از حمایت های معیشتی برای کسب درآمد جهت کمک به اقتصاد خانواده و افزایش خود اتکایی  بهره جویند.
با وجود اینکه جمعیت پناهندگان قبلا توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور شناسایی شده و در فهرست ذینفعان برنامه جهانی غذا ثبت نام شده اند، برنامه جهانی غذا با بکارگیری از سیستم رایانه ای مدیریت انتقال خود، قصد دارد تا کلیه پناهندگان را جهت صدور کارت بانکی ثبت نام نماید. سپس پناهندگان با دریافت کارت بانکی خود که به نام هر شخص صادر می شود می توانند از فروشگاه های مشخص شده و یا برداشت وجه از دستگاه های خودپرداز به تامین مایحتاج غذایی خود بپردازند.