داستان ها

برنامه جهانی غذا از کمک دولت جمهوری فدرال آلمان برای حمایت از پناهندگان در ایران استقبال می نماید

تهران - برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد (WFP) از کمک تکمیلی یک میلیون یورویی (تقریبا معادل 1/1 میلیون دلار) دولت جمهوری فدرال آلمان بمنظور حمایت از آسیب پذیرترین پناهندگان افغان و عراقی ساکن مهمانشهرها در جمهوری اسلامی ایران ، استقبال می نماید.

جمهوری کره با اهداء کمک نقدی چند ساله همچنان به حمایت از پناهندگان ساکن ایران می پردازد

تهران – برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد (WFP) از کمک جدید 2/2 میلیون دلاری جمهوری کره برای حمایت از 30،000 نفر از آسیب پذیرترین پناهندگان افغان ساکن مهمانشهرهای واقع در جمهوری اسلامی ایران استقبال می نماید.

 

اقدامات پیشگیرانه همراه با سرمایه گذاری باعث جلوگیری از بحران های غذایی شده و به صرفه جویی میلیاردی در هزینه کمک های غذایی در جهان خواهد انجامید.

رم-  گرسنگی مزمن در سراسر جهان در حال افزایش است و بحران های غذایی گسترده تر و شدید تر می شوند. گزارش جدید برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد درباره کمک های غذایی جهانی با مضمون پیشگیری از بحران های غذایی، این بحران ها را مورد بررسی قرار می دهد علت بروز، مقیاس بزرگی و چگونگی جلوگیری از آنها را بررسی می نماید.

روش جدید ارائه کمک های نقدی به پناهندگان تحت حمایت برنامه جهانی غذا در ایران

در طول دهه گذشته، برنامه جهانی غذا (WFP) برای تامین نیازهای غذایی افراد نیازمند در کنار ارائه کمک های غذایی به استفاده از روش کمک های نقدی روی آورده است.

   

یاران فرهنگی

درطرح "یاران فرهنگی" برنامه جهانی غذا، این سازمان می کوشد تا با مشارکت رسانه ها، در راستای به "صفر رساندن گرسنگی" اطلاع رسانی نماید.
"یاران فرهنگی" برنامه جهانی غذا که ما را در این امر یاری می نمایند:

اخبار مالی

بسپار

ترابران

جهان سینما

خبرگزاری اول

داروگ

روانشناسی و هنر

سینما
سلامت نیوز

دانش غذا و کشاورزی

صبای سلامت

طلا و جواهر 

فرصت امروز
فن آوری نوین غذا
کوه نور

کافی نیوز

مهندسی پزشکی

نشریه فرهنگی اجتماعی آبتاب

نشریه نگاشته
همشهری
همشهری بچه ها
همشهری تندرسی
همشهری جوان
هنر معماری

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در این طرح با بخش ارتباطات این سازمان در تهران با شماره تلفن 22794060 -021 تماس حاصل فرمایید

 

Video

فرصت شغلی