Skip to main content

آلمان به حمایت از پناهندگان افغان و عراقی آسیب پذیر در ایران می پردازد

کودکان پناهنده در حال دریافت کارت بانکی
تهران - دولت جمهوری فدرال آلمان مبلغ دو میلیون یورو (تقریبا معادل 2.2 میلیون دلار آمریکا) به برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اهدا کرد. این کمک سخاوتمندانه به حمایت از 30 هزار نفر از آسیب پذیرترین پناهندگان افغان و عراقی ساکن مهمانشهرها در جمهوری اسلامی ایران که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند اختصاص دارد.

کمک جدید دولت جمهوری فدرال آلمان برنامه جهانی غذا را قادر می سازد تا به برآوردن نیازهای اولیه غذایی و تغذیه ای پناهندگان ساکن 20 مهمانشهر واقع در 13 استان کشور را در طول سال 2019 میلادی ادامه دهد.

نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران گفت: " ما از دولت و مردم آلمان برای حمایت های سخاوتمندانه و مستمرشان از فعالیت هایمان بسیار سپاسگزاریم." وی در ادامه گفت: "آسیب پذیرترین پناهندگان  برای رفع نیازهای روزانه خود منحصرا به کمک های WFP  متکی هستند بنابراین حمایت های مالی پایدار برای ادامه کمک های غذایی ضروری است."

برنامه جهانی غذا این مبلغ را صرف تامین کمک های نقدی و آرد گندم برای خانواده های پناهنده خواهد نمود. ترکیب کمک های نقدی و غذائی پناهندگان را قادر میسازد تا از رژیم غذائی متعادل و مغذی بهره برده و مواد غذایی را طبق میل و ذائقه خود تهیه نمایند. نقدینگی همچنین  به اقتصاد محلی به ویژه در فروشگاه ها و نانوائی های  مهمانشهرها که بعضا توسط خود پناهندگان اداره می شوند رونق بیشتری خواهد داد.

آقای میشائیل کلور- برشتولد، سفیر آلمان در ایران گفت: " آلمان برای حمایت از خانواده های پناهنده آسیب پذیر در ایران طی شش سال گذشته تقریبا 8 میلیون دلار کمک کرده است." وی ادامه داد: " ما با هدف بهبود زندگی پناهندگان وهمچنین کمک به آنها برای ایجاد آینده ای بهتر، با برنامه جهانی غذا همکاری می کنیم. در حالی که کمک های برنامه جهانی غذا خانواده های پناهنده را در تامین نیازهای غذایی خود را یاری می کند، این امر با مشوق های آموزشی نیز همراه است، بنابراین به رویکردی جامع برای غلبه بر بحران طولانی پناهندگان در کشور می انجامد. ما به این نیازهای بزرگ واقف هستیم و می خواهیم همکاری نزدیک مان را با برنامه جهانی غذا ادامه دهیم."

بیش از سه دهه، جمهوری اسلامی ایران با حدود یک میلیون پناهنده افغان و عراقی ثبت شده در کشور پنجمین کشور پناهنده پذیر در جهان است.

برنامه جهانی غذا از اواخر دهه 1980 میلادی، زمانیکه اولین گروه پناهجویان از افغانستان و عراق وارد ایران شدند کمک های غذایی خود را به پناهندگان آغاز نمود.

موضوعات

ایران (جمهوری اسلامی) Cash transfers Funding

تماس

دارا دربندی، برنامه جهانی غذا - تهران

تلفن: 22794060 21 98+ / موبایل: 3084147 912 98+

لینک های مرتبط