Skip to main content

برنامه جهانی غذا با استفاده از کمک نقدی برای توانمند سازی و دادن حق انتخاب به ذینفعان خود، تلاش می کند نیازهای غذایی ضروری آنها را از بازارهای محلی تامین کند، به علاوه این امر به تقوقیت این بازارها نیز کمک می کند. در سال 2018  برنامه جهانی غذا توانست 1.7 میلیارد دلار قدرت خرید را بین مردم 62 کشور افزایش دهد. این عدد نشان دهنده 35 درصد از مجموع کل کمک های برنامه جهانی غذا برای یک سال است.

کمک نقدی شامل کمک هایی است که با رسیدهای بانکی، پول الکترونیک، پول تلفن همراه، کارت های اعتباری و کوپن هایی که در مغازه های محلی تحت قرارداد قابل استفاده هستند، توزیع می شود.

یافته ها نشان می دهد که حق انتخاب عنصری حیاتی است: خانواده های آسیب پذیری که توانایی تصمیم گیری در مورد زندگی خود را دارند، انتخاب هایی می کنند که امنیت غذایی و سلامتی آنها را بهبود می بخشد.

به عنوان مثال، در لبنان، 91 درصد از خانواده های دریافت کننده کمک نقدی چند منظوره در سال 2018، غذا را در اولویت هزینه های خانوار خود گذاشتند و سپس اجاره ی خانه و هزینه های پزشکی در رده های بعدی قرار گرفت. در جمهوری دموکراتیک کنگو، که از روش کمک نقدی استفاده می شود، در سال 2018 تعداد خانوارهایی که مصرف مواد غذایی در آنها قابل قبول بود افزایش یافت.

کمک نقدی اثرات چندگانه ای بر اقتصاد محلی دارد. ممکن ساختن خرید مواد غذایی و اقلام دیگر در بازارهای محلی می تواند به تقویت این بازارها، تشویق کشاورزان خرد به تولید بیشتر و همچنین ساخت ظرفیت ملی بیانجامد. در فاصله ی سال های 2009 تا 2018 کمک های نقدی برنامه جهانی غذا توانست معادل 6.5 میلیارد دلار به اقتصاد ملی کشورها تزریق کند.

در تلاش برای دستیابی به آرمان های بلندپروازانه توسعه پایدار برای پایان دادن به فقر و گرسنگی تا سال 2030، برنامه جهانی غذا تلاش می کند دولت ها و سازمان های محلی را برای مواجهه با بحران توانمند سازد. همانطور که برنامه جهانی غذا، بخشی از کمک های خود را به صورت نقدی توزیع می کند، می تواند با شبکه های ملی ایمنی اجتماعی و سیستم های حمایت اجتماعی هماهنگ شود.

در اکوادور، کمک نقدی اضطراری برنامه جهانی غذا، در پاسخ به زلزله 2016، در تقویت سیستم ایمنی ملی نقش مهمی ایفا کرد.

بسته به شرایط، برنامه جهانی غذا روش های انتقال و یا ترکیبی از آن را برای رسیدن به بهترین خروجی غذایی و تغذیه ای استفاده می کند. برنامه جهانی غذا همچنین برای ترتیب و تعویض شرایط در هر زمان و کشوری انعطاف پذیر است این امر توانایی سازمان را برای پاسخگویی مناسب و سریع به نیازهای مردم افزایش می دهد. به عنوان مثال، برنامه جهانی غذا می تواند در طول فصول کم برداشت کمک های غیر نقدی کرده و پس از برداشت با پول نقد کمک رسانی کند.

فعالیت های یکپارچه برنامه جهانی غذا شامل همکاری های مرتبط و هماهنگی با شرکا برای اطمینان از هم افزایی، اثربخشی و کارایی در دستیابی به اهداف است. به عنوان مثال، کمک نقدی با چشم انداز وسیع تری در کمک رسانی غذایی گنجانده شده و همچنین به خروجی بازار، بخش مالی و تقویت خرده فروشی، مشارکت مالی، برابری جنسیتی و بهبود امنیت غذایی کمک می کند. در راستای تقویت بخش خرده فروشی کمک های نقدی، ظرفیت خرید دریافت کنندگان بین سال های 2017 تا ژوئن 2018 را به میزان 27 میلیون دلار در بنگلادش، کنیا، لبنان، اردن و عراق افزایش داد.