Skip to main content

پاسخگویی موثر در شرایط اضطراری، نجات جان هایی که در معرض خطر قحطی قرار گرفته و اطمینان از به پایان رسیدن گرسنگی تا سال 2030، نیازمند همکاری های چندجانبه سازمان های بشردوستانه، دولت ها یا اپراتورهای بخش خصوصی است که هر کدام به نحوی با تخصص و دانش خود به این امر کمک می کنند.  

اهمیت مشارکت چند جانبه برای بسیج و به اشتراک گذاری دانش، تخصص، فن آوری ها و منابع مالی برای حمایت از دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به طور واضح در آرمان هفدهم بیان شده است.

برای برنامه جهانی غذا، مشارکت چند جانبه فرصتی کلیدی برای یادگیری از سایر همکاران این سازمان است. برنامه جهانی غذا برای پیشبرد هدف به صفر رساندن گرسنگی با استفاده از قدرت خلاقیت همکاران مختلف و بهره گیری از تجربه و تخصص های مربوطه از مشارکت های چند جانبه مانند جنبش مقیاس تغذیه (SUN) و ابتکار REACH، حمایت می کند. شبکه اجتماعی SUN با همکاری برنامه جهانی غذا و اتحاد جهانی برای بهبود تغذیه (GAIN)، شرکت های خصوصی، آژانس های سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و اهدا کنندگان مالی را برای اقدام جهانی علیه سوء تغذیه کنار هم می آورد. REACH مشارکتی بین برنامه جهانی غذا، سازمان خواروبار و کشاورزی (FAO)، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF)، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) است. این برنامه به کمک کشورهایی با بار زیاد کودک و مادرانی می آید که کمبود مواد غذایی در آنها دیده می شود و این مشارکت باعث سرعت بخشیدن به گسترش اقدامات غذایی و تغذیه می شود.

برنامه جهانی غذا براساس تجربه عملیاتی، تحقیق و استفاده از ابزار نوآورانه، آژانس پیشرو در گروه فعالیت های لوجستیکی است و با گروه امنیت غذایی فائو همکاری می کند. هر دو گروه در مقر برنامه جهانی غذا در رم حضور دارند و برای هماهنگی پاسخ های نجات بخش در شرایط اضطراری اقدام می کنند.