Skip to main content

بحران گرسنگی در منطقه کاسای جمهوری دموکراتیک کنگو که به سرعت در حال توسعه است، 7.7 میلیون نفر یا به عبارتی یک چهارم جمعیت آن کشور را تحت تاثیر قرار داده است و دسترسی به غذای کافی و مغذی را از آنها گرفته است.

در بدترین جوامع، 9 نفر از ده نفر دچار ناامنی غذایی هستند و از بین آنها یکی از دو نفر دچار ناامنی غذایی شدید است. میزان بالای سوء تغذیه در کودکان زیر 5 سال به 14 درصد رسیده است که بسیار بالاتر از آستانه اضطراری 10 درصد است. 4.6 میلیون کودک در معرض سوء تغذیه قرار دارند، و 2.2 میلیون نفر که از سوءتغذیه شدید حاد رنج می برند و در معرض خطر مرگ هستند.

از زمانی که در اوت 2016 درگیری ها شروع شد، تقریبا 1.4 میلیون نفر در این منطقه آواره شده اند و یا به کشور همسایه، آنگولا فرار کرده اند.  در حالیکه تقریبا نیمی از آنها به محل زندگی خود بازگشته اند، 762 هزار نفر داخل کشور آواره هستند.

بیشتر خانواده های آواره داخلی در حال حاضر دو فصل کاشت متوالی را از دست داده اند. بسیاری از آسیب پذیرترین افراد اندکی بیش از یک وعده غذایی در روز مصرف می کنند - به طور معمول فقط ریشه مانیوک و برگ های آن – که کمبود پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی را به همراه دارد. اقداماتی که این افراد برای بقای خود انجام می هند شامل تکدی گری، فحشا و خوردن بذر است.

همکاران و حامیان مالی

به صفر رساندن گرسنگی کاری است که با کمک های بسیاری به دست می آید. کار ما در منطقه کاسای با پشتیبانی و همکاری شرکا و اهدا کنندگان ما امکان پذیر است، از جمله: