Skip to main content

از اواخر سال 2000، در یک بازنگری استراتژیک معنای کمک های غذایی در برنامه جهانی غذا تغییر کرد.

در حالی که کمک غذایی یک مدل آزمایش شده بوده و با افتخار در تاریخ برنامه جهانی غذا دیده می شود، اما این مدل از یک چشم انداز عمدتا یک طرفه و از بالا به پایین به وجود آمد: مردم گرسنه بودند؛ ما غذا برای آنها تهیه کردیم. در مقابل، رویکرد جدید شامل درک پیچیده ای از نیازهای تغذیه ای درازمدت افراد و روش های متنوعی برای رسیدن به آنهاست. این تغییر مفهومی در سال های اخیر در قلب برنامه جهانی غذا بوده است. در حالیکه ما همچنان به عنوان سازمان پیشرو در امور بشردوستانه در جهان باقی مانده ایم، در خط مقدم فعالیت هایمان تلاش کرده ایم تا به راه حل های بادوام برسیم.

گرسنگی مفهومی پیچیده و راه حلی دور از ذهن ندارد. این امر بدان معنی است که ما باید زمان، منابع و تلاش ها را روی آسیب پذیرترین افراد جامعه متمرکز کنیم. این امر نه تنها به مداخلات اضطراری می انجامد ، بلکه از برنامه های پشتیبانی شده چند ساله که برای بالا بردن شاخص های تغذیه ای کل کشور طراحی شده اند، پشتیبانی می کند. ما اینجا و در حال حاضر در تلاشیم تا گرسنگی را کاهش دهیم اما هدف بزرگترمان از بین بردن کامل گرسنگی یک بار و برای همیشه است.

بنابراین، کمک غذایی بخشی از یک سیاست کلی است که به طور کلی باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود. مطابق با آرمان های توسعه پایدار، و به ویژه با هدف 2، کیفیت و همچنین مقدار غذا را با تاکید بر ماهیت تغذیه و دسترسی فصلی آن بررسی می کنیم. مهمتر از همه، کمک غذایی ذینفعان را عنصر اصلی کار می داند: به آنها صدا می دهد و هر جا که ممکن باشد، انتخاب و چگونگی نحوه ی دریافت غذا را پیش روی آنها می گذارد. 

این تغییر نگرش نه تنها پذیرفته شده بلکه در حال توسعه نیز هست. همچنین این کار به توضیح این امر که چرا در طول دهه گذشته، کمک مواد غذایی (تنها نوع کمک تا اواسط سال 2000) تا حدودی راه را برای کمک نقدی فراهم کرده است، کمک می کند.

کمک نقدی برای برنامه جهانی غذا شامل رسیدهای بانکی، کوپن ها، و یا حساب های الکترونیکی است که در اخیتار ذینفعان قرار داده می شود تا مستقیما از آن استفاده کنند. فرآیند توانمند سازی مردم برای تغذیه خود، پروسه ای طولانی است: تا اوایل سال 2016، پول نقد تنها بیش از یک چهارم از تمام کمک های برنامه جهانی غذا را در بر میگیرد.  اما با توجه به مزایای انعطاف پذیری، کارایی و حق انتخاب ذینفعان، استفاده از کمک نقدی در مبارزه با گرسنگی در حال رشد سریع است. در حقیقت، هر دو کمک نقدی و غیرنقدی تا آینده ای قابل پیش بینی در کنار هم وجود خواهد داشت، زیرا برنامه جهانی غذا به طور فزاینده ای در حال استفاده از آنها به طور جداگانه، به طور متناوب یا مشترک است.