Skip to main content

در هر زمانی هزاران نفر برای برنامه جهانی غذا در حال فعالیت هستند. کامیون ها، هواپیماها و کشتی ها هزاران کیلوگرم مواد غذایی و اقلام ضروری دیگر را جابجا می کنند. همچنین کارشناسان ما خدماتی با کیفیت بالا را برای رسیدن به جهانی بدون گرسنگی، ارائه می دهند.

با بیش از 50 سال تجربه در امر تامین مواد غذایی در بعضی مناطق ناشناخته و ناامن زمین، برنامه جهانی غذا، همکاری قابل اعتماد در پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه وهمچنین مهم تر از آن راهی برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار است.

ما با دولت ها و سازمان های مردم نهاد، تامین کنندگان کالا و جوامع محلی همکاری می کنیم. با کسب و کارها و کشاورزان خرد تعامل می کنیم. همچنین در اقتصادهای محلی، بازارها و بخش خصوصی نیز سرمایه گذاری می کنیم.

ما با اولویت دادن به کسب و کارهای محلی و اولین پاسخ دهندگان ملی، برای کمک های اضطراری و پروژه های تاب آور، به سیستم های پایدار کشاورزی، بخش های خرده فروشی و شبکه های حمل و نقل قوی تر، کمک می کنیم. از طريق زنجيره تأمين ما بيش از 2 ميليارد دلار در کشورهايي که در آن فعالیت مي کنيم برای از بین بردن شکاف هاي موجود در زنجيره هاي عرضه محلي هزینه می کنیم.

تخصص و اندازه تقاضای ما برای مواد غذایی، کالا و خدمات به تقویت این بخش ها کمک می کند که موجب افزایش قدرت خرید افراد تحت پوششمان می شود. در عملیات وابسته به پول نقد، ما حمل و نقل و استراتژی های  خرید عمده از خرده فروشان تحت قراردادمان را بهینه سازی می کنیم به طوری که آنها می توانند هزینه ها و قیمت را کاهش دهند. این امر به ذینفعان ما اجازه می دهد تا غذای بیشتر و مغذی تری را خریداری نمایند. برنامه ریزی، تامین منابع و راهبردهای تحویل ما از طریق اهداکنندگان مالی تامین شده و به حرفه ای تر شدن بازار کمک کرده و در نتیجه رشد اقتصادی را افزایش می دهد.

برنامه جهانی غذا همچنین می تواند این ظرفیت و تخصص بین المللی را در اختیار آژانس های سازمان ملل متحد، سازمان های مردم نهاد و دولت ها قرار دهد.

ما مسئولیت ارائه خدمات مشترک به شرکایمان را داریم تا بتوانند به کسانی که بیشترین نیاز را دارند رسیدگی کنند:

حمل و نقل امن و قابل اعتماد برای امدادگران از طریق UNHAS، تنها خط هوایی مجاز بشردوستانه سازمان ملل متحد؛ هاب های جهانی که اقلام امداد رسانی را ذخیره و از طریق سازمان واکنش پاسخگویی بشردوستانه سازمان ملل متحد (UNHRD) ارسال می کنند؛ یا توانایی هماهنگ کردن عملیات ها از طریق مکانیسم های بین سازمانی مانند گروه بندی های لجستیکی.

برای از بین بردن شکاف بین زمینه های بشردوستانه و توسعه ما در حال تکمیل ابزار واکنش های اضطراری خود هستیم. همراه با دولت ها و سایر شرکا، ما به دنبال راه حل های پایدار برای علل بحران ها، سرمایه گذاری در بازار های قابل اعتماد و ترویج بخش های قوی تر تجاری هستیم.