Skip to main content

برای به صفر رساندن گرسنگی، تنها غذا کافی نیست. ارائه کمک غذایی در مواقع اضطراری می تواند جان انسان ها را نجات دهد، اما تغذیه مناسب در زمان درست می تواند به تغییر زندگی و چرخه فقر کمک کند.

به همین دلیل است که به عنوان آژانس پیشرو برای کمک های غذایی به آسیب پذیرترین افراد جهان، برنامه جهانی غذا، تغذیه مغذی را به عنوان یکی از عناصر اصلی کار خود در نظر می گیرد. 

علیرغم پیشرفت های قابل توجه در دهه های اخیر، تغذیه نامناسب همچنان یک مشکل بزرگ و جهانی است. مشکلی که به واسطه ی آن یک نفر از هر سه نفر تحت تاثیر نوعی از سوتغذیه است. مواد غذایی نامغذی - انرژی نامناسب یا کمبود مواد مغذی - همچنان بر بیش از 150 میلیون کودک در سراسر جهان تاثیر می گذارد، در حالیکه میزان اضافه وزن و چاقی در همه کشورها نیز رو به افزایش است. منازعات و بلایای طبیعی از عوامل تشدید کننده این موضوع هستند. 

سوء تغذیه افراطی می تواند موضوع زندگی و مرگ باشد و در بلندمدت باعث توقف مردم و کشورها شده و همچنین اقتصاد و توسعه را تضعیف کند.

کار ما 

از آنجایی که سوء تغذیه آسیب پذیرترین افراد جهان را تهدید می کند، برنامه جهانی غذا در خط مقدم پیشگیری و درمان آن قرار دارد. 

در حالیکه فلسفه وجودی ما مقابله با کمبود مواد غذایی در شرایط بحرانی است، در سالهای اخیر، تمرکز خود را بر روی مقابله با انواع مختلف سوء تغذیه از جمله کمبود ویتامین و مواد معدنی (تحت عنوان گرسنگی پنهان)، اضافه وزن و چاقی و همچنین کمبود مواد غذایی، افزایش داده ایم. ما این کارها را در حالی انجام داده ایم که ممکن است به ظاهر مرتبط به ما نباشند، اما تمام این مشکلات ناشی از عوامل یکسانی هستند: فقر، نابرابری و رژیم غذایی نامناسب.

رویکرد ما برای درمان و پیشگیری مستقیم سوء تغذیه یکپارچه است. پروژه های ما در حوزه های رژیم های ناکافی غذایی, تکمیل برنامه هایی که به رفع عوامل اصلی گرسنگی رسیدگی می کنند (مانند دانش ناکافی در زمینه شیوه های تغذیه ای و کمبود آب تمیز) است. تلاش ما رسیدگی به نیازهای آسیب پذیرترین افراد است. جمعیت هدف ما کودکان، زنان باردار، مادران شیرده و افرادی که با ویروس اچ آی وی زندگی می کنند، است. 

ابزار ما برای بهبود وجود و دسترسی به غذاهای مغذی، و همچنین تجزیه و تحلیل و رسیدگی به موانعی که مردم برای استفاده از رژیم های غذایی سالم با آن روبرو هستند، سیستمی به نام "شکاف تغذیه ای را پر کنید" است.

با چالش های پیچیده و بی سابقه امروز، هیچ سازمانی نمی تواند سوء تغذیه را به تنهایی پایان دهد. برنامه جهانی غذا متعهد به ایفای نقش یکپارچه در ابتکارات و سازوکارهای بین سازمانی مانند کمیته امنیت جهانی غذا، جنبش ارتقا تغذیه و دهه اقدامات سازمان ملل در امور تغذیه و مشارکت های دولتی با آژانس های سازمان ملل متحد، سازمان های مردم نهاد، جامعه مدنی، کسب و کار و دانشگاهیان، و همچنین کشاورزان محلی، تولید کنندگان، خرده فروشان و جوامع مرتبط با جنبش ارتقا تغذیه است.