Skip to main content

با هدف کمک رسانی به 13 میلیون نفر از آسیب پذیرترین افراد در هر ماه، پاسخ اضطراری برنامه جهانی غذا در یمن بزرگترین پروژه ما در سراسر جهان است.

سطح فعلی گرسنگی در یمن بی سابقه است و برای میلیون ها نفر شریط بسیار سختی به وجود آمده است. با وجود کمک های بشردوستانه، 16.2 میلیون نفر هر روز گرسنه بیدار می شوند. شرایط قحطی مانند برای اولین بار در دو سال گذشته در حجه ، عمران و جوف به یمن بازگشته است و پیش بینی می شود در نیمه اول سال 2021 تقریباً سه برابر شود (از 16،500 به 47،000 نفر).

نرخ سوء تغذیه میان کودکان یمنی یکی از بالاترین ها در جهان است و وضعیت تغذیه هر لحظه در حال بدتر شدن است. نظرسنجی های اخیرا نشان داده است که تقریبا یک سوم خانواده ها در رژیم غذایی خود شکاف عمیقی دارند و تقریبا هرگز غذاهایی مانند حبوبات، سبزیجات، میوه، محصولات لبنی یا گوشت مصرف نمی کنند. نرخ سوء تغذیه در زنان و کودکان یمنی همچنان در بالاترین سطح در جهان است، به طوری که 1.2 میلیون زن باردار یا شیرده و 2.3 میلیون کودک زیر 5 سال نیاز به درمان سوء تغذیه حاد دارند.

وضعیت بشردوستانه در یمن بسیار شکننده است و هرگونه اختلال در تهیه مواد مهم حیاتی مانند غذا، سوخت و دارو می تواند میلیون ها نفر را به گرسنگی و مرگ نزدیک کند. برنامه جهانی غذا خواستار دسترسی بدون محدودیت به کسانی است که بیشترین نیاز را دارند تا از قحطی جلوگیری کند.

بودجه مورد نیاز

برنامه جهانی غذا کمک های غذایی را برای آسیب پذیرترین افراد ساکن در یکی از بدترین بحران های گرسنگی در جهان فراهم می کند. در سال 2021 ، WFP قصد دارد به 13 میلیون نفر کمک اضطراری غذایی و تغذیه ای 100درصدی در یمن ارائه دهد.

WFP با کمبود قابل توجه بودجه روبرو است و برای اطمینان از کمک غذایی بی وقفه در سال 2021 به حداقل  1.9 میلیارد دلار نیاز دارد.