Skip to main content

برنامه غذای جهانی توسط هیئت اجرایی این سازمان که شامل 36 کشور عضو است، اداره می شود که حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت های برنامه جهانی غذا را بین دولت ها فراهم می کند.

این سازمان توسط یک مدیر اجرایی اداره شده که به طور مشترک توسط دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد منصوب می شود.

مدیر اجرایی برای مدت پنج سال انتخاب می شود و مسئولیت مدیریت سازمان و همچنین اجرای برنامه ها، پروژه ها و فعالیت های دیگر را به عهده دارد. آقای دیوید بیزلی از سال 2017 عهده دار این مسئولیت بوده است.

برنامه جهانی غذا همچنین دارای یک قائم مقام مدیر اجرایی و سه دستیار با شرح وظایف خاص است.

فعالیت های سازمان در برنامه استراتژیک آن، که هر چهار سال یکبار تجدید می شود، شکل میگیرد.

برنامه استراتیژیک 2011-2021 برنامه جهانی غذا با آرمان های توسعه پایدار هم راستاست، با تمرکز بر پایان دادن به گرسنگی و کمک به مشارکت جهانی برای اجرای آرمان های توسعه پایدار.

برنامه جهانی غذا به طور کامل با کمک های داوطلبانه اداره می شود. اهدا کنندگان مالی اصلی آن دولت ها هستند، اما این سازمان همچنین کمک های مالی را از سوی بخش خصوصی و افراد نیز دریافت می کند.

مدیران ارشد

دیوید بیزلی - مدیر اجرایی
دیوید بیزلی، فرماندار پیشین ایالت کارولینای جنوبی، با بیش از 40 سال سابقه در زمینه های سیاسی، مذهبی و قومی برای دفاع از توسعه اقتصادی، آموزش، همکاری های بین مذهبی و کمک های بشردوستانه برای آسیب پذیرترین افراد - نه فقط در داخل ایالات متحده بلکه در سراسر جهان تلاش کرده است.
مانوج جونجا - دستیار مدیر اجرایی
مانوج جونجا در ژانویه 2013 به عنوان مدیر ارشد مالی و دستیار مدیر اجرایی منصوب شد تا از موثر بودن مدیریت و به حداکثر رساندن تأثیر منابع WFP مطمین شود. او بر کار تیمی نظارت می کند که در حال تغییر عملکرد WFP از طریق فناوری دیجیتال و افزایش تصمیم گیری مبتنی بر "داده" است. او بر نمونه کارهای متنوعی از جمله برنامه ریزی و عملکرد، مدیریت مالی و ریسک، مهندسی، مدیریت محیط زیست و ناوگان، فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور نظارت دارد.
والری گوارنیری - دستیار مدیر اجرایی
والری ان. گوارنیری معاون مدیر اجرایی در توسعه برنامه‌ریزی و سیاست‌گزاری است. در این نقش، او فعالیت WFP را در سراسر جهان برای ارائه‌ی غذا، پول نقد و کمک‌های فنی رهبری می‌کند که به مردم و ملت‌ها کمک می کند تا نیازهای فوری خود را برآورده کرده، انعطاف پذیری ایجاد کنند و امنیت غذایی را بهبود ببخشند. مشارکت جهانی برای توانمندسازی زنان، حمایت از پناهندگان و جمعیت‌های بی‌جا شده، مبارزه با سوتغذیه و اطمینان از دسترسی کودکان به وعده‌های غذایی مغذی در مدرسه نیز تحت نظر او قرار دارد.
یوت کلامرت - دستیار مدیر اجرایی
یوت کلامارت در فوریه 2019 دستیار مدیر اجرایی WFP برای مشارکت ها شد. در این نقش، خانم کلامرت بر مشارکت های سازمان و فعالیت های بسیج منابع با دولت ها، آژانس های سازمان ملل متحد، بخش خصوصی و سایر شرکا نظارت می کند.
جویس کانیانگوا لوما
جویس کانیانگوا لوما از ماه مه 2022 به طور موقت معاون مدیر اجرایی بخش "فرهنگ در محل کار" بوده و قبل از آن مدیر منابع انسانی برنامه جهانی غذا بود. دپارتمان "فرهنگ محیط کار" تلاش‌ها را برای ایجاد یک محیط کار بهینه در WFP رهبری را می‌کند. این بخش شامل بخش منابع انسانی، بخش سلامت کارکنان، واحد هماهنگی مردم و فرهنگ و تیمی متنوع و همه-شمول است. این دپارتمان زیر چتر سیاست مردمی برنامه جهانی غذا و با رویکرد استراتژیک‌تری در حوزه مدیریت افراد، بر ایجاد محل کاری متمرکز است که در آن همه افراد بتوانند حداکثر پتانسیل خود را شکوفا کنند.
رامیرو آرماندو د اولیویرا لوپس داسیلوا
رامیرو آرماندو د اولیویرا لوپس داسیلوا به عنوان سرپرست موقت بخش زنجیره تامین و فوریت‌های جدید در برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد منصوب شد. رامیرو با بیش از 35 سال تجربه عملیاتی بشردوستانه، از مارس 2010 تا زمان بازنشستگی خود در دسامبر 2017، دستیار مدیر اجرایی WFP بود.
رابرت ترنر
پس از یک حرفه متنوع که بیش از سه دهه در عملیات های بشردوستانه و حافظ صلح به طول انجامید، در حال حاضر به عنوان رئیس ستاد و افسر عملیاتی WFP خدمت می کند. در این نقش، او بر پشتیبانی عملیاتی دفاتر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا و دفاتر کشوری نظارت و مدیریت می کند. علاوه بر این، او از نزدیک با رهبری ارشد همکاری کرده تا اطمینان حاصل شود که برنامه جهانی غذا به اولویت‌های خود عمل می‌کند.