Skip to main content

برنامه غذای جهانی توسط هیئت اجرایی این سازمان که شامل 36 کشور عضو است، اداره می شود که حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت های برنامه جهانی غذا را بین دولت ها فراهم می کند.

این سازمان توسط یک مدیر اجرایی اداره شده که به طور مشترک توسط دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد منصوب می‌شود.

مدیر اجرایی برای مدت پنج سال انتخاب شده و مسئولیت مدیریت سازمان و همچنین اجرای برنامه‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های دیگر را به عهده دارد. خانم سیندی مک‌کین از سال 2023 عهده‌دار این مسئولیت بوده است.

WFP همچنین دارای یک معاون مدیر اجرایی و چهار دستیار مدیر اجرایی با شرح وظایف خاص است.

فعالیت‌های سازمان در قالب برنامه استراتژیک آن، که هر چهار سال یکبار تجدید می شود، شکل می‌گیرد. برنامه استراتژیک 2025 - 2023 برنامه جهانی غذا با آرمان‌های توسعه پایدار هم راستاست، با تمرکز بر پایان دادن به گرسنگی و کمک به مشارکت جهانی برای اجرای آرمان‌های توسعه پایدار.

برنامه جهانی غذا به طور کامل با کمک‌های داوطلبانه اداره می‌شود. اهداکنندگان مالی اصلی آن دولت‌ها هستند، اما این سازمان همچنین کمک‌های مالی را از سوی بخش خصوصی و افراد نیز دریافت می‌کند.

مدیران ارشد

سیندی مک‌کین - مدیر اجرایی
سیندی مک‌کین یک بشردوست، مدیر تجاری و دیپلماتی برجسته با سابقه‌ی چهار دهه فعالیت است. او که سفیر سابق و نماینده دائم ایالات متحده در آژانس‌های غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در رم بود، از طیف وسیعی از عوامل متمرکز بر کاهش گرسنگی، ترویج توسعه پایدار و صلح حمایت کرده است. او در طول سفرهای خود به سراسر جهان، از بسیاری از برنامه‌های بشردوستانه که توسط WFP نیز اجرا می‌شوند، بازدید کرده و از مردم محلی که زندگی آنها تحت تاثیر این برنامه‌ها قرار گرفته، آموخته است.
کارل اسکائو - معاون مدیر اجرایی و مدیر ارشد عملیات
کارل اسکائو معاون مدیر اجرایی WFP و مدیر ارشد عملیات است. در این نقش، او هماهنگی کلی سازمان، هدایت استراتژیک، دیپلماسی بشردوستانه و پشتیبانی از عملیات میدانی را رهبری می‌کند. او همچنین از تلاش‌های سازمان برای به حداکثر رساندن همکاری و مشارکت بین سازمانی حمایت می‌کند.
مانوج جونجا - دستیار مدیر اجرایی
مانوج جونجا در ژانویه 2013 به عنوان مدیر ارشد مالی و دستیار مدیر اجرایی منصوب شد تا از موثر بودن مدیریت و به حداکثر رساندن تأثیر منابع WFP اطمینان حاصل کند. او بر کار تیمی نظارت می‌کند که در حال تغییر عملکرد WFP از طریق فناوری دیجیتال و افزایش تصمیم گیری مبتنی بر "داده" است. او بر کارهای متنوعی از جمله برنامه‌ریزی و عملکرد، مدیریت مالی و ریسک، مهندسی، مدیریت محیط‌زیست و ناوگان، فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور نظارت دارد.
والری گوارنیری - دستیار مدیر اجرایی
والری گوارنیری دستیار مدیر اجرایی در توسعه برنامه‌ریزی و سیاست‌گزاری است. در این نقش، او فعالیت WFP را در سراسر جهان برای ارائه‌ی غذا، پول نقد و کمک‌های فنی رهبری می‌کند که به مردم و ملت‌ها کمک می‌کند تا نیازهای فوری خود را برآورده کرده، انعطاف پذیری ایجاد کنند و امنیت غذایی را بهبود ببخشند. مشارکت جهانی برای توانمندسازی زنان، حمایت از پناهندگان و جمعیت‌های بی‌جا شده، مبارزه با سوتغذیه و اطمینان از دسترسی کودکان به وعده‌های غذایی مغذی در مدرسه نیز تحت نظر او قرار دارد.
یوت کلامرت - دستیار مدیر اجرایی
یوت کلامارت در فوریه 2019 دستیار مدیر اجرایی WFP برای مشارکت‌ها شد. در این نقش، خانم کلامرت بر مشارکت‌های سازمان و فعالیت‌های بسیج منابع با دولت‌ها، آژانس‌های سازمان ملل متحد، بخش خصوصی و سایر شرکا نظارت می‌کند.
جویس کانیانگوا لوما - دستیار مدیر اجرایی
جویس کانیانگوا لوما از ماه مه 2022 به طور موقت دستیار مدیر اجرایی دز بخش "فرهنگ در محل کار" بوده و قبل از آن مدیر منابع انسانی برنامه جهانی غذا بود. دپارتمان "فرهنگ محیط کار" تلاش‌ها را برای ایجاد یک محیط کار بهینه در WFP رهبری می‌کند. این بخش شامل بخش منابع انسانی، بخش سلامت کارکنان، واحد هماهنگی مردم، فرهنگ و تیمی متنوع و همه-شمول است. این دپارتمان زیر چتر سیاست مردمی برنامه جهانی غذا و با رویکرد استراتژیک‌تری در حوزه مدیریت افراد، بر ایجاد محل کاری متمرکز است که در آن همه افراد بتوانند حداکثر پتانسیل خود را شکوفا کنند.