Skip to main content

برای میلیون ها نفر در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، تغییرات آب و هوایی به معنای سیل، خشکسالی و طوفان های مکرر و شدید است که هر ساله تا 90 درصد از همه بلایای طبیعی به حساب می آید. این امر می تواند به سرعت به بحران غذا و تغذیه منجر شود. در دهه گذشته، تقریبا نیمی از عملیات اضطراری و بازیابی برنامه جهانی غذا در واکنش به بلایای مرتبط با آب و هوا، با هزینه ای برابر با 23 میلیارد دلار آمریکا بوده است.

با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق گرسنگان جهان در معرض شوک های آب و هوایی قرار دارند، ریشه کن کردن گرسنگی، نیاز به تلاش های جسورانه برای آماده سازی، پاسخ و بازیابی وجود دارد. با شکست این مورد، برآورد شده است که خطر ابتلا به گرسنگی و سوء تغذیه تا 2050 می تواند تا 20 درصد افزایش یابد.

برای حمایت از کشورها و جوامع آسیب پذیر، برنامه جهانی غذا تجزیه و تحلیل هایی را ارائه می دهد که نشان دهنده ارتباط بین امنیت غذایی و خطرات آب و هوایی وهمچنین تاثیر فعلی و آینده تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و تغذیه است. این امر کمک می کند تا مشخص شود کدام جوامع بیشترین خطر را متحمل می شوند و سیاست گذاران و برنامه ریزان ملی را با برنامه هایی از جمله برنامه های کمک غذایی که باعث ایجاد انعطاف پذیری و کاهش گرسنگی می شود، مطلع می سازد. نقشه آسیب پذیری غذا و تغییرات آب و هوایی، که توسط برنامه جهانی غذا و دفتر مت بریتانیا تهیه شده است، اهمیت اقدام فوری را برای افزایش انطباق تغییرات اقلیمی و تلاش برای کاهش بیشتر افراد با ناامن غذایی را نشان می دهد.

برنامه جهانی غذا،  شرکای خود را تشویق می کند تا بهتر بتوانند جوامع را برای انطباق با اثرات تغییرات اقلیمی آماده سازند. این امور می تواند شامل تنوع معیشت، حفاظت از دارایی ها، درآمد و محصولات با بیمه و دسترسی به خدمات مالی؛ بهبود دسترسی به بازار؛ و بازسازی زمین شود. این امر همچنین به معنای همکاری با دولت هاست تا اطمینان حاصل شود که این ابتکارات می تواند در سیستم های ملی شامل هشدارهای اولیه، حفاظت اجتماعی و مکانیزم های مالی و بیمه گنجانده شود.

کمک به افراد و کشورهایی با ناامنی غذایی زیاد برای کاهش تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و تغذیه، از طریق طرح هایی مانند صندوق تسریع در برابر تهدیدات غذایی و رفع موانع روستایی، بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت برنامه جهانی غذا برای اجرای توافقنامه پاریس است.

ایجاد انعطاف پذیری در تغییرات اقلیمی برای جهانی بدون گرسنگی