Skip to main content

از زمان وقوع بحران سوریه در سال 2011، برنامه جهانی غذا در خط مقدم اقدامات لازم برای تحویل غذا به میلیون ها نیازمند، بوده است.

برنامه جهانی غذا در هر ماه در سوریه بیش از 4 هزار و 600 کامیون برای تأمین کمک های غذایی اضطراری به 900 نقطه در تمام 14 استان این کشور ارسال می کند. در مناطق محاصره شده و دسترسی دشوار، جایی که عرضه منظم غذا امکان پذیر نیست و نیازهای بشردوستانه بسیار زیاد است، برنامه جهانی غذا راه حل های خلاقانه ای دارد، از جمله حمل و نقل های بین سازمانی، استفاده از هواپیما و پروازهای بلند پرواز و ارسال کمک ها از ارتفاع بالا. برنامه جهانی غذا همچنین محموله هایی را از مرز اردن و ترکیه به منظور ارائه کمک غذایی به مناطق تحت حمایت مخالفین در شمال و جنوب سوریه ارسال می کند. برنامه جهانی غذا با بیش از 50 شریک محلی و بین المللی همکاری می کند و هر ماه به 3 میلیون نفر کمک غذایی می رساند.

3.3 میلیون
نفر داخل سوریه در ماه می از کمک های برنامه جهانی غذا استفاده کردند
1.5 میلیون
پناهجوی سوری خارج از سوریه از کمک های ماهیانه برنامه جهانی غذا استفاده می کنند
195 میلیون دلار آمریکا
تا نوامبر سال 2019 نیاز است

همکاران و حامیان مالی

به صفر رساندن گرسنگی کار بسیار دشواری است و تنها به دست نمی آید. فعالیت های ما در سوریه با حمایت و همکاری شرکا و اهدا کنندگان مان امکان پذیر است، از جمله: