Skip to main content

در بورنو، یوبه و آداماوا در شمال شرقی نیجریه، درگیری روی زندگی و معیشت میلیونها نفر تأثیر می گذارد. تقریبا 3 میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار دارند و 440 هزار  کودک زیر 5 سال به شدت از سوء تغذیه رنج می برند. خشونت و ناامنی موجب جابه جایی مردم می شود، 1.75 میلیون نفر در اردوگاه ها و یا جوامع میزبان در نیجریه زندگی می کنند و ده ها هزار نفر به دنبال پناه گرفتن در کشورهای همسایه، از جمله کامرون، چاد و نیجر هستند. بسیاری از کسانی که از کشور خارج می شوند، اکنون در حال بازگشت هستند و به غذا و سرپناه نیاز دارند.

تلاش های مشترک دولت نیجریه و جامعه بشردوستانه، از جمله برنامه جهانی غذا توانسته است امنیتی بسیار جدی در زمینه امنیت غذایی ایجاد کند. با این حال، 3 میلیون نفر هنوز کاملا به کمک های غذایی برنامه جهانی غذا وابسته هستند و برای ادامه، حمایت مالی از کمک های فوری و همچنین برنامه های بهبود و توسعه بلند مدت مورد نیاز است.