Skip to main content

ترویج رژیم غذایی سالم بین پناهندگان توسط برنامه جهانی غذا و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

کارگاه تغذیه سالم برنامه جهانی غذا
در روز یکشنبه 19 خرداد 1398، برنامه جهانی غذا با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگاه آموزشی یک روزه ای با موضوع بهبود تغذیه پناهندگان ساکن مهمانهشرها را برای کارکنان بهداشت برگزار کرد.

این امر به ویژه در کشورهایی که برنامه جهانی غذا پول نقد در اختیار خانواده ها قرار می دهد، بسیار مهم است. در حالی که وجه نقد به خانواده ها اجازه می دهد که غذاهای متنوعی را خریداری کنند؛ بنابراین ضروری است که آنها مبلغ را هزینه غذایی سالم کنند.

کارمندان خانه های بهداشت 20 مهمانشهر از سراسر کشور برای مشارکت در بحث های فنی در مورد تنظیم سبد غذایی مناسب نیازهای کودکان، نوجوانان، جوانان، مادران باردار و شیرده و سالمندان در این کارگاه شرکت کردند.

نمایندگانی از برنامه جهانی غذا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از جمله سخنرانان اصلی در مراسم افتتاحیه این کارگاه بودند.

برنامه جهانی غذا، وزارت بهداشت و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در یک همکاری نزدیک سعی دارند تا  تغذیه مناسب و کاهش میزان مصرف ناسالم چربی، نمک و شکر را در میان خانواده های پناهنده در ایران ترویج دهند.  

برنامه جهانی غذا از اواخر دهه 1980 میلادی، زمانیکه اولین گروه پناهجویان از افغانستان و عراق وارد ایران شدند کمک های غذایی خود را به پناهندگان آغاز نمود. در حال حاضر 30 هزار پناهنده در 20 مهمانشهر از خدمات غذایی و نقدی برنامه جهانی غذا استفاده می کنند.