Skip to main content

اهدا خرما به پروژه برنامه جهانی غذا درکشور موریتانی توسط عربستان سعودی برای بهبود وضعیت تغذیه در فصل کم محصولی

نواکشوت - امروز برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد محموله خرمایی به وزن 202 تن و به ارزش بیش از285،000 دلار آمریکا از کشور عربستان سعودی برای کمک به گرسنگان موریتانی دریافت کرد.

نواکشوت - امروز برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد محموله خرمایی به وزن 202 تن و به ارزش بیش از285،000 دلار آمریکا از کشور عربستان سعودی برای کمک به گرسنگان موریتانی دریافت کرد.

 

این محموله اهدایی بین حدود 27000 نفر از خانوارهای آسیب پذیر در هشت نقطه توسط مراکز تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه (CRENAM) توزیع خواهد شد.هر کودک، زن باردار، مادر شیرده و مسئول توزیع سهمیه ای به وزن حدود 5/7 کیلو گرم خرما دریافت خواهد کرد تا بین خانواده خود تقسیم نماید.

 

خرما از ارزش غذایی بالایی برخوردار می باشد و حاوی مقادیر زیادی ویتامین و مواد معدنی مانند آهن و کلسیم می باشد. همچنین بعنوان یک ماده مغذی و منبع انرژِی مکمل سبد غذایی برنامه جهانی غذا که بین این افراد و خانواده هایشان توزیع می گردد خواهدبود و نیازهای تغذیه ای این افراد را در فصل کم محصولی تأمین خواهدنمود.

 

عربستان سعودی هرسال مقادیری خرما به برنامه جهانی غذا جهت توزیع در کشورهایی که دچار سوء تغذیه و ناامنی غذایی می باشند اهدا می نماید.