Skip to main content

انتصاب دیوید بیزلی به عنوان مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا

انتصاب دیوید بیزلی به عنوان مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا
رم- رئیس هیئت اجرایی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد (WFP)، جناب آقای آنیل وادوا از هند، انتصاب دیوید بیزلی از ایالات متحده آمریکا به عنوان مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا استقبال نمود.

انتصاب دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترز و خوزه گرازیانو دا سیلوا، مدیر کل سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد، پس از مشاوره هیئت برنامه جهانی غذا طی جلسه ویژه ای در مقر رم برنامه جهانی غذا صورت گرفت.
آقای وادوا گفت: " آقای بیزلی دارای ویژگی های برجسته ای هستند که بی شک به سود WFP خواهد بود. هیئت اجرایی منتظر همکاری نزدیک و هماهنگ با ایشان خواهد بود."
آقای بیزلی، رئیس مرکز مطالعات استراتژی جهانی، فرماندار ایالت کارولینای جنوبی از سال 1995 تا سال 1999 بود. او در سن 21 موفق به کسب یک کرسی در کارولینای جنوبی مجلس نمایندگان در حالی که هنوز به دانشگاه می رفت. او به عنوان مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا جانشین ارتارین کازین شد و دوره خدمتش در 4 آوریل 5 سال دیگر به پایان خواهد رسید.
خانم کازین از آوریل سال 2012 رهبری WFP را در دوره ای با میزان بی سابقه ای از شرایط اضطراری برعهده داشت. او در مکالمه ای با بیزلی و پیش از انتصاب وی به این سمت درباره تعهدش به افزایش دسترسی WFP به منابع جهت مقابله با چهار قحطی و نیز تلاش برای دستیابی به یکی از اهداف توسعه پایدار یعنی "به صفر رساندن گرسنگی" تاکید نمود.
خانم کازین گفت: " من از درک آقای بیزلی از سازمان، برنامه استراتژیک که توسط هیئت به تصویب رسیده و نیز حمایت ایشان از اجرای این بزنامه تحت رهبری هیئت تحت تاثیر قرار گرفتم."
خانم کازین به هیئت گفت که او باور دارد که هیئت از تعهد آقای بیزلی در ارائه خدمات به افراد آسیب پذیر تحت تاثیر مصبتی قرار خواهند گرفت.