Skip to main content

اقدامات پیشگیرانه همراه با سرمایه گذاری باعث جلوگیری از بحران های غذایی شده و به صرفه جویی میلیاردی در هزینه کمک های غذایی در جهان خواهد انجامید.

رم- گرسنگی مزمن در سراسر جهان در حال افزایش است و بحران های غذایی گسترده تر و شدید تر می شوند. گزارش جدید برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد درباره کمک های غذایی جهانی با مضمون پیشگیری از بحران های غذایی، این بحران ها را مورد بررسی قرار می دهد علت بروز، مقیاس بزرگی و چگونگی جلوگیری از آنها را بررسی می نماید.

از جمله مهمترین یافته های این گزارش این است که مقدار زیادی پول هزینه ی کمک غذایی می شود که می تواند به واسطه اقدامات پیشگیرانه صرفه جویی شود. پایان دادن به اختلافات خشونت آمیز - یکی از دلایل اصلی بوجود آمدن گرسنگی - می تواند هزینه های کمک غذایی را تا 50 درصد در سال کاهش دهد.
یکی از اقدامات مثبت در راستای افزایش صلح و ثبات در معیارهای بانک جهانی - شاخص ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت – شناخته شده است که می تواند موجب صرفه جویی نزدیک به 3 میلیارد دلار (بر اساس داده های سال 2016میلادی) شود.

در سوریه، برنامه جهانی غذا می تواند سالانه 300 میلیون دلار امریکا صرفه جویی کند
در یمن، برنامه جهانی غذا می تواند سالانه 205 میلیون دلار امریکا صرفه جویی کند
در سومالی، برنامه جهانی غذا می تواند سالانه 85 میلیون دلار امریکا صرفه جویی کند

استیون ور امامو، سرپرست سیستم های غذایی برنامه جهانی غذا و متولی تهیه این گزارش می گوید "پایان بخشیدن به درگیری ها امری حیاتی است. اما جلوگیری از بحران غذایی همچنین نیاز به سرمایه گذاری بلند مدت در آموزش، زیرساخت ها و رشد اقتصادی دارد. در حالی که افزایش درآمد سرانه به کشورها کمک می کند که گسترش بحران های غذایی را محدود سازند، حتی کشورهای کم درآمد می توانند با ایجاد این سرمایه گذاری ها از بحران جلوگیری کنند."
اگر امکان داشت دنیا عوامل بوجود آمدن بحران های غذایی نه فقط به علت درگیری ها بلکه تغییرات ناگهانی اقلیمی، گرسنگی مزمن و سوء تغذیه، سیستم های غذایی ضعیف و ساختارهای معیوب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را متوقف کند، هزینه کمک های غذایی برنامه جهانی غذا سالانه بیش از 5 میلیارد دلار کاهش می یافت. به بیان دیگر، نهایتا دنیا به معنای واقعی دیگر نیازی به کمک های غذایی نداشت و این پول صرف فعالیت های بلند مدت توسعه ای در جهت بهبود زندگی آسیب پذیرترین افراد می شد.