Skip to main content

با افزایش امکان دسترسی به مردم نیازمند در کشور لیبی محموله های برنامه جهانی غذا به دست مردم این کشور می رسد

قاهره - با توجه به افزایش امکان ارسال کمک های بشردوستانه به کشور لیبی، برنامه جهانی غذا محموله کمک غذایی را برای مردم جنوب این کشور که در پی درگیری های سنگین خانه هایشان در بنی ولید را ترک کرده اند ارسال نمود.
از شروع بحران برنامه جهانی غذا برای 800000 نفر در لیبی از طریق شرکای اجرائی خود مواد غذایی توزیع کرده است.

• محموله غذایی 137 تنی در روز یکشنبه برای هزاران نفر از مردم شهر بنی ولید که خانه و کاشانه خود را رها کرده اند ارسال شد. شهر بنی ولید در 180 کیلومتری جنوب شرقی طرابلس واقع شده است. این محموله شامل ماکارونی ، برنج، حبوبات ، روغن نباتی و رب گوجه فرنگی می باشد که برای مصرف 10000 نفر در یک ماه کافی می باشد.

• برنامه جهانی غذا همچنین در هفته گذشته مقدار 30 تن اقلام غذایی از طریق طرابلس برای 400 خانواده جنگ زده در جنوب این کشور ارسال کرد. این اولین محموله غذایی ارسالی برنامه جهانی غذا به جنوب لیبی از ماه مارس سال جاری می باشد. این محموله علاوه بر مواد غذائی شامل اقلام ضروری نظیر آب و پوشاک از طرف یونیسف و یک سازمان غیر دولتی بود.

• برنامه جهانی غذا بیش از 3000 تن مواد غذایی که موردنیاز حدود 200000 نفر از مردم مصیبت زده و نیازمند در شهرهای بنی ولید، سرت و سبها در جنوب می باشد را در شهرهای بن غازی و طرابلس انبار نموده است.

• محموله دیگری به وزن 137 تن نیز از طریق طرابلس به منطقه الاصبا در نزدیکی غریان در 100 کیلومتری جنوب غربی پایتخت ارسال گردید. این محموله برای نیازهای ضروری 10000 نفر در شهر کوهستانی نفوسا کافی می باشد.

• هفته گذشته شرکای اجرائی برنامه جهانی غذا توزیع مواد غذایی ضروری برای مردم نیازمند ساکن شهر طرابلس را آغاز کردند. در طی این عملیات مواد غذایی مورد نیاز یک ماه برای 1500 نفر لیبیائی در 3 اردوگاه توزیع گردید. سبد غذایی شامل برنج، ماکارونی، روغن نباتی و رب گوجه فرنگی بود.

• برنامه جهانی غذا تا کنون از طریق شرکای اجرائی خود به حدود 800000 تفر از مردم لیبی کمک غذایی توزیع کرده است. این سازمان از طریق دریا و زمین، از مرز راس جدیر در تونس به شهر طرابلس و شهرهای غربی این کشور دسترسی دارد.

• از ابتدای می سال جاری تا 15 سپتامبر برنامه جهانی غذا توسط سرویس هوایی بشر دوستانه (UNHAS) در منطقه 3125 امدادگر و دیپلمات را جابجا کرده است.

• برنامه جهانی غذا همچنین به جامعه بشردوستانه در لیبی در زمینه های لجستیک، انبار داری و مخابرات یاری می رساند. بعنوان آژانس پیشرو در امور ارتباطات، ا ین سازمان هفته گذشته تجهیزات مخابراتی ضروری را برای مجموعه سازمان ملل متحد در طرابلس نصب کرد. • از ابتدای شروع عملیات برنامه جهانی غذا بیش از 9000 مترمکعب اقلام مخلتف را برای بیش از 30 سازمان در این کشور حمل کرده است.