Skip to main content

با سه حرکت حامی برنامه جهانی غذا در ایران شوید

برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در ایران به منظور تامین منابع مالی جهت فراهم نمودن کمک های غذایی برای ذینفعان خود در ایران با بانک سامان همکاری جدیدی آغاز نموده است.

طی این همکاری جهت تسهیل در جمع آوری کمک های مردمی، کد ویژه ای به WFP تخصیص داده شد که از این طریق ارائه کمک های نقدی با وارد کردن کد # 365 * 724 *  به وسیله تمامی تلفن های همراه و نیز کلیه حساب های بانکی عضو شتاب امکان پذیر می باشد. تنها کافیست تلفن همراه خود را برداشته، کد مخصوص را وارد نموده، مبلغ مورد نظر را انتخاب کرده و ما را در مبارزه با گرسنگی یاری نمایید.