Skip to main content

بازدید مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی از دفتر برنامه جهانی غذا در ایران

بازدید مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی از دفتر برنامه جهانی غذا در ایران
آقای محمدی فر، مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در تاریخ 10شهریور ماه سال جاری از دفتر برنامه جهانی غذا در ایران بازدید کرد.

در طی این بازدید آقای محمدی فر و هیئت همراه با نحوه کار روزمره برنامه جهانی غذا درایران آشنا شده، با کارمندان در واحد های مختلف سازمان دیدار کرده و در مورد چگونگی ارتقاء سطح همکاری فی ما بین تبادل نظر نمودند.
نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران گفت: " مایه افتخار است که مدیرکل محترم اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی دعوتمان را برای بازدید از دفتر برنامه جهانی غذا پذیرفتند. کارمندان WFP نیز از اینکه شخصا با ایشان ملاقات نموده و در مورد کارو رسالتشان در چالش" به صفر رساندن گرسنگی" صحبت کردند، بسیار خشنودند." 
آقای محمدی فر ضمن تقدیر از کفایت و کارآمدی WFP گفت: " همه ما برای یک هدف مشترک کار می کنیم و آن ایجاد تغییر در زندگی پناهندگانی  است که به کمک و همیاری ما نیازمندند."
اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور که مسئولیت کلیه امور مربوط به پناهندگان را در کشور برعهده دارد، شریک اجرایی WFP در ایران است.
برنامه جهانی غذا، ماهیانه به حدود 30،000 نفر از آسیب پذیرترین پناهندگان افغان و عراقی ساکن 19 مهمانشهر واقع در 13 استان کشور امداد غذایی می رساند  و همچنین به 3000 دانش آموز دختر ساکن در همین مهمانشهر ها مشوق تحصیلی جهت حضور در مدارس ارائه می دهد.