Skip to main content

بحران ساحل – در سال جاری

بحران ساحل – در سال جاری
واکنش های بین المللی به خشکسالی سال گذشته در منطقه ساحل در غرب افریقا از بروز یک فاجعه بشری جلوگیری نمود.
درحالیکه وضعیت ساحل همچنان وخیم است برنامه های ارائه شده برای کمک به جوامع آسیب دیده جهت فایق آمدن بر مشکلات ناشی از خشکسالی در حال به بار نشستن است و این به منزله گامی مهم در راه ایجاد امنیت غذایی بلند مدت می باشد.

سال گذشته آمار سوء تغذیه و گرسنگی در منطقه ساحل واقع در غرب افریقا به علت خشکسالی زیانبار در حال بالا رفتن بود. این سومین خشکسالی بود که طی کمتر از یک قرن رخ داد. بنابرین خانواده ها و جوامع را بسیار تضعیف کرده بود. آنها منابع بسیار محدودی برای رویارویی با بحران گرسنگی که در راه بود، داشتند.
برای همه روشن بود که فاجعه ای در حال به وقوع پیوستن است و حفاظت از جان انسانهای بی بضاعتی که در این منطقه وسیع زندگی می کنند (از موریتانی مرز شرقی آتلانتیک گرفته تا مرز چاد) تلاش های مضاعفی می طلبد.

جلسه اضطراری
جلسه ای فوری در رم، دفتر مرکزی برنامه جهانی غذا تشکیل شد. در این جلسه سران آژانس های سازمان ملل، دولت های کشور های آسیب دیده و نمایندگان کشورهای اهدا کننده حضور یافتند.
آنها با هف رسیدگی به دو مورد زیر برنامه ای تنظیم نمودند :

1)    اطمینان از دسترسی آسیب دیدگان به غذا و مواد غذایی مقوی در زمان بحران
2)    کمک به جوامع در معرض بروز خشکسالی به طوریکه در آینده بتوانند در مقابل بحران های مشابه انعطاف پذیرتر شوند

پس از برگزاری این جلسه واکنش بزرگی به این معضل نشان داده شد بطوریکه در سال 2012 کمک های فراوانی به ارزش 1/2 میلیارد دلار به 8 میلیون نفر در سراسر منطقه ساحل ارائه گردید. ازوقوع فاجعه بشری جلوگیری شد و پس از گذشت یک سال  شاهد چشم انداز بهتری هستیم. فصل برداشت محصول به تازگی آغاز گردیده و شاهد روند کاملا مطلوبی هستیم. در سال 2013، برنامه جهانی غذا در نظر دارد تا از طریق عملیات اضطراری به یاری 5/5 میلیون نفر از آسیب دیدگانی که همچنان تاثیرات خشکسالی را به گونه ای در زندگی خود حس می کنند بپردازد. بطور کلی و در راستای دیگر برنامه های این سازمان در جهت افزایش امنیت غذایی در میان خانواده های بی بضاعت، 9 میلیون نفر در ساحل کمک های برنامه جهانی غذا را دریافت خواهند نمود.

تقویت توانایی افراد برای مبارزه با گرسنگی

عملیات برنامه جهانی غذا برای تقویت توانایی افراد در مناطقی که امکان برگشت خشکسالی وجود دارد آغاز شده است اما کارهای بیشتری باید صورت گیرد چرا که احتمال بروز چنین معضلاتی در آینده بالاست. چنین امری زمانی به وقوع می پیوندد که عواملی چون فقر و کمبود تغذیه ای، شرایط نامتعادل آب و هوا، آسیب های وارده بر محیط زیست، کاهش سرمایه گذاری در عرصه کشاورزی و آسیب پذیری ناشی از بازار ناپایدار دست به دست هم دهند.
در بیستم فوریه، بار دیگر سرانی که سال گذشته در رم گرد هم آمده بودند، برای ارزیابی شرایط منطقه ساحل جلسه ای تشکیل خواهند داد.
آنها به بررسی آنچه دست یافته اند و راه هایی برای ادامه توانمند سازی آسیب دیدگان برای شکستن چرخه بحران خواهند پرداخت.