Skip to main content

برنامه جهانی‌ غذا برای عملیات امداد غذایی خود ملزم به برسی‌ نوع و کمیت ماده غذایی است که مردم به آن نیازمندند

مساله تنها فراهم ساختن غذا نیست، بلکه باید با تامین مواد مغذی لازم بدن باید برای رفع مشکل تغذیه‌ای اطمینان حاصل نمود. WFP با استفاده از استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های بین‌المللی، متخصصین تغذیه برنامه جهانی‌ غذا به سبد غذایی افرادی که با گرسنگی مواجهند و خطر سو تغذیه آنها را تهدید می‌کند، نظارت می نماید.

به دلیل وجود تنوع در رژیم‌های غذایی در سراسر دنیا، کمک‌های غذایی نیز باید سازگار با عادات غذایی همان منطقه باشد.
برخی‌ از برنامه‌های ما اهداف تغذیه‌ای ویژه‌ای را دنبال کرده و سعی‌ در بهبود یا ارتقاء کمبود‌های تغذیه‌ای در گروهی از افراد را دارد. تحقیقات حاکی‌ از این مطلبند که تغذیه خوب در سال‌های نخستین زندگی‌ برای رشد ذهنی‌ و جسمی‌ افراد بسیار ضروری است. به همین منظور بخش بزرگی‌ از فعالیت‌های تغذیه‌ای WFP بر کودکان و مادران متمرکز می باشد. WFP، حتی در امداد غذایی در مواقع اضطراری نیز این ملاحظات را در نظر دارد. همچنین این موضوع در مواقع دیگر و در هنگام فراهم ساختن بیسکوئیت‌های میان وعده و غنی شده در برنامه تغذیه در مدارس نیز در نظر گرفته می شود.
میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا دچار سوء تغذیه هستند. یک سوم تمام مرگ‌ و میر کودکان زیر ۵ سال در کشور‌های در حال توسعه مربوط به کمبود‌های تغذیه‌ای می شود. نقش WFP در مبارزه با سو تغذیه فقط مربوط به درمان آن نیست بلکه پیشگیری از حاد شدن این معضل برای این سازمان  در ارجحیت قرار دارد. آژانس‌های سازمان ملل که در حوزه غذا و تغذیه فعالیت می کنند، تلاش می‌نمایند تا به کشور‌هایی‌ که آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در آن ها بالاست کمک کنند تا واکنش مناسبی به حل این مشکل داشته باشند. تحت این برنامه ها، سازمان ملل به کشور‌ها کمک می‌کند تا خودشان برای حل این معضل پیش قدم شده و با مشارکت و همکاری با آژانس های سازمان ملل، جامعه مدنی، اهدا کنندگان و بخش خصوصی به سوء تغذیه پایان بخشند. WFP به همراه سازمان خوارو بارو کشاورزی  ,(FAO)صندوق کودکان سازمان ملل متحد  (UNICEF)  ,سازمان بهداشت جهانی  (WHO) و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) به این امر می پردازد.