Skip to main content

برنامه جهانی غذا هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد را گرامی می دارد

ارتارین کازین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفت: "سالگرد تدوین منشورسازمان ملل متحد فرصتی است برای یادآوری تصور داشتن دنیایی " بدون ترس یا نیاز"، هدفی که همچنان مانند 70 سال گذشته در دنیای امروز نیز مصداق دارد"

کازین در آغاز سخنان خود گفت: "ما، کارمندان سازمان ملل متحد از همگی درخواست داریم تا برای رسیدن به صلح جهانی، ثبات و کامیابی انسانها، مسئول باشند."
وی افزود: "هیچ فرد، هیچ سازمان، هیچ دولت و یا شرکتی به تنهایی موفق نخواهد بود. اما اگر دست به دست هم دهیم، می توانیم پیشرفت کنیم، تمام اشکال سوء تغذیه را از بین ببریم و تا سال 2030 گرسنگی را به صفر برسانیم."
او همچنین گفت: "دستور کار 2030 مستلزم اولویت بخشیدن به نیازمندترین مردم، به ویژه به زنان روستایی، کودکان آسیب دیده جنگ و درگیری، آواره ها، مردم بومی و جوامعی که اغلب مجبور به تحمل بار گرسنگی هستند. ما از همه می خواهیم که سهم خود را برای ساختن دنیایی عاری از گرسنگی با دسترسی روزانه به غذای سالم و مقوی در سراسر سال ادا کنند."
کازین گفت: "منشور سازمان ملل متعهد است به ترویج رفاه انسان ها بپردازد و رفاه ما چیزی مهم تر از دسترسی امن به مواد غذایی مغذی در سراسر سال نیست."
به صفر رساندن گرسنگی دومین هدف از اهداف جامع 17 گانه جهانیست که ماه گذشته توسط سازمان ملل به تصویب رسیده که مبارزه با ریشه های فقر و نیاز در قلب این برنامه قرار گرفته است."
در حال حاضرحدود 795 میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند که این رقم نسبت به دهه های گذشته و به لطف تلاش های اهداف توسعه هزاره 167 میلیون کمتر شده است. این تلاش ها همچنین باعث شده تا روند سوء تغذیه از 23.3 به 12.9 درصد تنزل یابد.
هر روزه سازمان ملل متحد و آژانس های آن تاثیر مثبتی در زندگی میلیون ها نفر ایجاد می کند: واکسیناسیون کودکان، توزیع مواد غذایی، اسکان پناهندگان، اعزام صلح بانان، حفظ محیط زیست، تلاش برای حل مسالمت آمیز منازعات، حمایت ازانتخابات دموکراتیک، حمایت از تساوی جنسیتی، حمایت از حقوق بشر و حمایت از حاکمیت قانون از جمله این اقدامات می باشد.
مهمترین بخش از این کار توسط WFP انجام می شود که در طی تاریخ 53 ساله از فعالیتش، سالانه از طریق ارائه کمک های بشردوستانه و توسعه ای به 80 میلیون نفر در 80 کشور دنیا یاری می رساند.