Skip to main content

بیانیه ارثارین کازین، مدیراجرایی برنامه جهانی غذا به مناسبت روز جهانی محیط زیست

جامعه بین المللی باید توجه خود را به کاهش ضایعات غذایی در مزارع معطوف دارد.
در سفری که اخیرا به بورکینافاسو داشتم، بسیاری از خانواده های روستایی را دیدم که هنوز درحال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ناشی از خشکسالی شدید سال گذشته هستند. محصولاتشان، گاو و گوسفندانشان از بین رفته و باعث شده صد ها هزار نفر گرسنه بمانند. حال این خانواده ها در حال بازسازی معیشتشان هستند و می آموزند که در برابر خشکسالی های اجتناب ناپذیر آینده منعطف تر باشند.

از نظر کشاورزان خرد غرب افریقا  که به تازگی روی پای خود ایستاده اند، یکی از چالش های بزرگی که با آن مواجهند احتمال از بین رفتن محصولشان  پیش از برداشت است. محصول می تواند در مرحله  درو، انبارداری و حمل و نقل آسیب دیده، فاسد شده و یا از بین برود. برای بسیاری از خانواده های روستایی که در آستانه گرسنگی قرار دارند از بین رفتن محصولشان به منزله از دست دادن زمین کشاورزی، آب، کود و درآمد است. چنین امری برای کشاورزان  آسیب پذیر بسیار زیان بار خواهد بود. 
با این وجود  در سال های اخیر تولیدات جهانی غذا به رکوردی دست یافته است: یک سوم تمام مواد غذایی تولید شده برای مصرف افراد در جهان به هدر رفته  و یا نابود می شود. بنابراین من می خواهم  در روز جهانی محیط زیست فرصت را مغتنم شمرده و توجه جهان را به مقابله با مشکل نابودی محصولات غذایی به خصوص در کشورهای در حال توسعه معطوف دارم. 
خوشبختانه، ما راه حل مناسب برای چنین معضلی را می دانیم. اقدامی ساده و کم هزینه مانند بهبود بخشیدن به زیربنای انبارداری و منتشر ساختن تکنیک های موفق در زمینه برداشت محصول منجر به کاهش ضایعات غذایی و درنتیجه در دسترس بودن هر چه بیشترغذا در بازارهای محلی و منطقه ای می شود.
برنامه جهانی غذا و شرکا یش،از طریق برنامه آزمایشی "خرید برای پیشرفت" به  بیش از 193،000 روستایی  در 20 کشور تکنیک هایی همچون کیسه گیری مناسب غلات، کنترل کیفیت محصول و نیز روش های مناسب استفاده از سیلو ها را آموزش داده اند.  برنامه "خرید برای پیشرفت" به کشاورزان  در زمینه به حداقل رساندن ضایعات محصول، تولید بهتر و توسعه چرخه تولید کارآمد تر که نهایتا منجر به داشتن غذای ارزانتر می شود، کمک می نماید.
بسیار خرسندم  که بگویم که WFP در بورکینافاسو، از کشاورزانی که در برنامه "خرید برای پیشرفت" شرکت می کنند حبوبات و غلات را خریداری کرده و در پروژه های محلی و منطقه ای استفاده می نماید.
ما نمی توانیم به طور کامل از نابود شدن محصولات جلوگیری کنیم. اما اگر جامعه بین المللی برای کمک به کشاورزان جهت کاهش اتلاف محصولاتشان همکاری کنند، ما می توانیم میلیون ها نفر را از گرسنگی نجات داده و جوامعی قوی تر و موفق تر بسازیم. به عنوان عضوی از جامعه جهانی، ما می توانیم تاثیرگزار باشیم و مطمئن شویم که به وظیفه خود برای ایجاد  تغییر زندگی افراد آسیب پذیر عمل می کنیم.