Skip to main content

در ماه رمضان به جمع حامیان برنامه جهانی غذا بپیوندید

کودکان -بویژه دختران- برای دریافت غذای روزانه در مدارس و رشد توانایی‌هایشان به یاری شما احتیاج دارند. سفره افطار خانواده‌هایی که در جریان بحران و درگیری‌ها خانه خود را از دست داده‌اند با حمایت شما خالی نخواهد ماند.کمک های شما، هرچند کوچک بدون شک سهمی بزرگ در تحقق یکی از اهداف هزاره یعنی به صفر رساندن گرسنگی دارد.رمضان مبارک.برای ارسال کمک های نقدی اینجا کلیک کنید