Skip to main content

در روز جهانی غذا، برنامه جهانی غذا به تعهد خود در حمایت از آسیب پذیرترین افراد تاکید می کند.

تهران - برنامه جهانی‌ غذا سازمان ملل متحد (WFP)با تاکید مجدد بر این مطلب که خود را وقف همکاری باانجمن ها، جوامع مدنی، دولت‌ها و بخش خصوصی به منظور پایان بخشیدن به گرسنگی در طو ل زندگیمان نموده است، روز جهانی‌ غذا را گرامی‌ می‌دارد.

تهران -  برنامه جهانی‌ غذا سازمان ملل متحد (WFP)  با تاکید مجدد بر این مطلب که  خود را وقف همکاری با  انجمن ها، جوامع مدنی، دولت‌ها و بخش خصوصی به منظور پایان بخشیدن به گرسنگی در طو ل زندگیمان نموده است، روز جهانی‌ غذا را گرامی‌ می‌دارد.
طی‌ یک سال اخیر تقریبا در تمام قاره ها، جوامع آثار مخرب قیمت بالای غذا، بلایای طبیعی، تغییرات ناگهانی در شرایط اقلیمی و درگیری‌ها را که باعث تشدید فقر و گرسنگی می‌‌شوند حس کرده اند. خوشبختانه، برنامه جهانی‌ غذا با همکاری شرکای خود در سراسر جهان با کمک های غذائی خود  امید و آسایش را برای میلیون‌ها نفر به ارمغان آورده است.
مدیر اجرایی برنامه جهانی‌ غذا، ارثارین کازین گفت:" برنامه جهانی‌ غذا برای اطمینان از اینکه گرسنگان در زمان مناسب غذای کافی‌  دریافت می‌‌کنند، با چالش‌های بسیاری روبروست. از منطقه ساحل که در سال‌های اخیر برای سومین بار دچارخشکسالی شده گرفته تا کشور‌های نا آرام خاورمیانه و نیز جوامعی که واردات اقلام عمده غذایی به طرز غیر قابل دسترسی گران  شده است، برنامه جهانی‌ غذا کمک‌های غذایی‌ ضروری خود را هر جا که نیاز باشد ارائه می دهد.
در سال ۲۰۱۱، برنامه جهانی‌ غذا به حدود ۱۰۰ میلیون نفر در ۷۵ کشور دنیا امداد غذایی‌ نمود. این تعداد شامل ۱۱ میلیون کودک که مکمل‌های تغذیه‌ای دریافت کردند و ۲۳ میلیون کودکی که تحت برنامهٔ تغذیه در مدارس، وعده های غذائی و یا سهمیه غذایی‌ برای بردن به منزل گرفتند می‌باشد.
نگار گرامی‌، نماینده برنامه جهانی‌ غذا در ایران گفت: در ایران حمایت برنامه جهانی‌ غذا از پناهندگان افغانی و عراقی‌ ساکن مهمانشهرها از طریق سهمیه های غذائی ماهیانه همچنان ادامه دارد. در سال ۲۰۱۳ ما قصد داریم به آسیب پذیرترین اقشار در میان افراد تحت پوشش غذایی خود از جمله زنان سرپرست خانوار، سالمندان و ناتوانان جسمی‌ سهمیه غذایی بیشتری ارائه دهیم. وی افزود؛ برنامه جهانی‌ غذا در ایران همچنین به ترویج تحصیل میان دختران پناهنده از طریق ارائه یک حلب روغن در ماه به عنوان مشوق تحصیلی‌ ادامه می دهد . در حال حاضر ۳۰۰۰ دانش آموز دختر مقاطع ابتدایی و راهنمایی‌ و بانوان معلم آنها در مهمانشهر‌ها تحت پوشش این برنامه قرار دارند. مشوق‌های تحصیلی‌ والدین را به ثبت نام دخترانشان در مدرسه و تحصیل تا مقاطع بالاتر ترغیب می‌کند.
شعار امسال روز جهانی‌ غذا: " تعاونی های کشاورزی، کلیدی برای تغذیه جهان." برنامه جهانی‌ غذا با همکاری تعاونی های کشاورزی و سازمان های کشاورزان در بسیاری از کشورها، کلاس های آموزشی برای کمک به کشاورزان جهت بهبود کیفیت محصول، تقویت سیستم فروش و افزایش دسترسی‌ به بازار‌ها برگزار می نماید. به ویژه پروژه آزمایشی‌ "خرید برای پیشرفت" برنامه جهانی‌ غذا با همکاری بیش از ۸۰۰ سازمان کشاورزی که شامل بیش از یک میلیون کشاورز خرد در ۲۰ کشور بوده است با هدف ظرفیت سازی و به حداکثر رساندن تاثیر توسعه خرید مواد غذایی‌ اجرا گردید.
برنامه جهانی‌ غذا به همراه آژانس همکار خود سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) ، روز جهانی‌ غذا را گرامی‌ می‌دارد.این سه آژانس که مقرشان در رم است اغلب با همکاری تنگاتنگ برای ارتقاء سطح تولید کشاورزان خرد و افزایش میزان دسترسی‌ مردم به غذایی مقوی سرمایه‌ گذاری می‌نمایند.