Skip to main content

درخواست کمک از سوی سران آژانس های پیشگام در امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای مردم سوریه

با گذشت بیش از دو سال از آغاز درگیری در سوریه، سران پنج آژانس ملل متحد از رهبران سیاسی خواستند تا پیش از اینکه صدها هزار نفردیگر خانه ها و جان هایشان را از دست دهند، راه حل صلح آمیزی ارائه نمایند.

دیگرکافیست. در این دو سال درگیری بیش از 70،000 نفر که هزاران نفر آن کودک بوده اند جان خود را از دست دادند، 5 میلیون نفر مجبور به ترک خانه هایشان گشتند که بیش از یک میلیون نفر از آنها در شرایط بسیار سخت در کشور های همسایه پناهنده شده اند، بسیاری از خانواده ازهم پاشیده شده و جوامع  از هم گسیختند; مدارس و بیمارستان ها ویران گشته و دسترسی به آب سالم نا ممکن شد. با وجود تمام این شرایط، گویی دولت ها و احزابی که قادر به پایان دادن به ظلم و کشتار در سوریه هستند به اظطراری بودن شرایط واقف نیستند.
ما، رهبران آژانس های سازمان ملل که در چنین فاجعه ای با جان انسان ها سروکار داریم از رهبران سیاسی می خواهیم که در برابر مردم سوریه و آینده منطقه مسئولیت پذیر باشند.
ما خواستار این هستیم که رهبران سیاسی از نفوذ خود در جهت یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به این بحران وحشتناک استفاده نمایند، پیش از این که صدها هزار نفر دیگر خانه ، جان و آینده شان را در منطقه از دست بدهند.
آژانسهای سازمان ملل در کنار شرکای فعال در امور بشردوستانه، آنچه در توان دارند ارائه می دهند. با حمایت بسیاری از دولت ها و مردم، ما توانسته ایم برای بیش از یک میلیون پناهنده پناهگاه فراهم آوریم. ما غذا و دیگر مایحتاج ضروری را در اختیار میلیون ها انسانی که در نتیجه درگیری ها  آواره شده اند قرار داده ایم: آب و تجهیزات بهداشتی برای بیش از 5/5 میلیون نفر، خدمات بهداشتی برای میلیون ها سوری به همراه واکسیناسیون (سرخک و فلج اطفال) برای بیش از 1/5 میلیون کودک در سوریه و کشورهای همسایه.
اما تمامی این ها به هیچ وجه کافی نیستند. نیازها در حال افزایشند درحالیکه ظرفیت امداد رسانی ما به خاطر مسائل امنیتی و دیگر محدودیت های اجرایی در سوریه، و نیز کمبود منابع مالی رو به کاهش اند. به دلیل وجود چنین شرایطی ، ممکن است در ظرف هفته های آینده، مجبور به تعلیق برخی از حمایت های بشردوستانه مان شویم.
اکنون درخواست ما برای تامین منابع مالی نیست بلکه ما خواستار چیزی مهم تر از آنیم. از تمام کسانی که در این درگیری جنایتکارانه دخیل هستند و تمام دولت هایی که می توانند تاثیرگزار باشند می خواهیم به خاطر تمام کسانی که در این درگیری ها زجر کشیدند و آنهایی که آینده ای نا معلوم دارند، به این وضع پایان داده و همین حالا از نفوذشان استفاده کنند تا مردم سوریه و منطقه را از این فاجعه نجات دهند.

والری آموس، هماهنگ کننده امور امدادرسانی اظطراری دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور انساندوستانه، ارثارین کازین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد، آنتونیو گوتیرز، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، آنتونی لیک، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد ، مارگارت چان، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت