Skip to main content

فرصت همکاری داوطلبانه با دفتر برنامه جهانی غذا در ایران

فرصت همکاری داوطلبانه با دفتر برنامه جهانی غذا در ایران
دفتر برنامه جهانی غذا در ایران در نظر دارد در راستای فعالیت‌های مشارکتی خود، کمپین های اطلاع رسانی مختلفی را با محوریت "به صفر رساندن گرسنگی" برگزار نماید.

افرادی که مایل هستند بصورت داوطلبانه با این دفتر همکاری نمایند، می توانند حداکثر تا تاریخ  16 آبان ماه سال جاری رزومه کاری خود را به آدرس  wfp.tehran@wfp.org با موضوع "داوطلب واحد ارتباطات" ارسال نمایند.

واجدین شرایط :

آشنایی به زبان انگلیسی و نرم افزار آفیس
حداقل سن 18 سال
امکان تخصیص حداقل 3 روز کامل کاری در هفته به مدت 6 ماه 
قدرت بیان و ارتباط عمومی قوی 
مهارت در ارائه و انتقال مطالب 
فعال و علاقه مند به  فعالیت های عام المنفعه و حضور در مراکز خرید و بازارهای خیریه جهت اطلاع رسانی 

دفتر برنامه جهانی غذا- سازمان ملل متحد ایران