Skip to main content

حضور برنامه جهانی غذا در بازار غذای خیریه «دوستداران فرزندان آسمان»

حضور برنامه جهانی غذا در بازار غذای خیریه «دوستداران فرزندان آسمان»
در بازار غذای خیریه «دوستداران فرزندان آسمان» منتظر شما هستیم.زمان: 22 تا 25 مهرماه از ساعت 11 تا 22نشانی: شهید باهنر (نیاوران)، پایین‌تر از سه راه یاسر، جنب گل سنگ، خیابان شهید تبریزی