Skip to main content

حضور برنامه جهانی غذا در پانزدهمین جشنواره خیریه جشن آرزوها «دوستداران فرزندان آسمان»

برنامه جهانی غذا جهت فروش محصولات فرهنگی خود برای جذب منابع مالی و تامین نیازهای غذایی ذینفعان خود در پانزدهمین جشنواره خیریه جشن آرزوها «دوستداران فرزندان آسمان» حضور خواهد داشت.منتظر دیدارتان هستیم!زمان: 5 الی 8 اسفند 93 - ساعت 10 الی 22نشانی: شهید باهنر (نیاوران)، پایین‌تر از سه راه یاسر، جنب گل سنگ، خیابان شهید تبریزی