Skip to main content

هماهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا درخواست حمایت های بیشتری از یمن شدند

صنعا، یمن- خانم والری آموس هماهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل متحد و خانم ارثارین کازین مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا پس ازملاقات چهار روزه خود از یمن خواستار افزایش حمایت کشور ها به خصوص کشورهای ناحیه خلیج از کمک های بشردوستانه در یمن شدند.

این دو مقام رسمی درانتهای ملاقات مشترک خود  پیشرفت سیاسی این کشور را، که توسط رهبران و حمایت شورای همکاری کشور های خلیج اداره می شود، مثبت ارزیابی نمودند. این در حالیست که شرایط بشردوستانه در یمن همچنان حساس و بحرانیست.
خانم والری آموس هماهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل متحد گفت: یمن کشوریست که بخاطر فقر شدید و توسعه نیافتگی از هم گسسته و یمنی ها را برای وفق دادن خود با این شرایط دچار مشکل ساخته است. نه تنها مردم به غذا، آب،  تحصیلات و خدمات بهداشتی نیازمندند بلکه می خواهند بدانند سرمایه گذاری برای امن ساختن آینده شان صورت می پذیرد. ما سریعا به منابع مالی بیشتری برای کمک به آنها نیازمندیم.
بیش از 10 میلیون نفر در یمن- تقریبا نیمی از جمعیت ای کشور - یا گرسنه اند و یا با میزان شدیدی از نا امنی غذایی در آستانه گرسنگی قرار دارند. آمار سوء تغذیه کودکان میان بالا ترین ها در جهان قرار دارد و چیزی حدود نیمی از کودکان زیر 5 سال – حدود 2 میلیون کودک- رشد طبیعی نداشته اند. امسال برنامه جهانی غذا قصد دارد به 5 میلیون نفر در 16 استان امداد غذایی کرده تا جامعه ای استوار بسازد.
خانم ارثارین کازین مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفت: WFP با ارائه کمک های غذایی به بیش از 5 میلیون یمنی برای شکستن چرخه گرسنگی تلاش می نماید. ما به فراهم ساختن کمک های غذایی حیاتی از طریق بهبود امنیت غذایی و تغذیه اما درعین حال کمک به ایجاد انعطاف پذیری این جوامع ادامه خواهیم داد. ما همچنان به کمک های خود ادامه خواهیم داد تا مطمئن شویم که خانواده ها  خود قادر به تامین  نیازهای غذایی خود از طریق غذا در برابر کار، غذا در برابر آموزش و سایر فعالیت های درآمدزا می باشند. ما روی حمایت های اهدا کنندگان و مشارکت قوی با دولت یمن برای کمک به جوامع و رهاییشان از چرخه گرسنگی حساب می کنیم.
در روز 12 سپتامبر، خانم آموس و خانم کازین به حودیده جایی که کمک های اولیه برای مبارزه با سوء تغذیه و ناامنی غذایی ارائه می شود سفر کردند. آنها از کمک های غذایی و مراقبت های بهداشتی ارائه شده توسط توسط برنامه جهانی غذا و یونیسف بازدید نمودند. آنها همچنین از اردوگاه های المرزق و هراد که در آن مردم آواره ازجنگ سعده زندگی می کنند، بازدید نمودند.
یمن با بحران های انسانی متعددی روبروست. بیش از نیمی از جمعیت 24 میلیونی  نیازمند  برخی از کمک های انسان دوستانه می باشند. بیش از نیمی از جمعیت دسترسی به آب تمیز و بهداشت مناسب ندارند و یک میلیون کودک از سوء تغذیه حاد رنج می برند. در جنوب، بسیاری  از افراد نمی توانند به کشاورزی در زمین هایشان بپردازند چرا که زمین هایشان مین گذاری شده است. در شمال، 300،000 یمنی همچنان آواره اند و 238،000 در پی پناهندگی ، مهاجران سرگردان  و بازگشتگان ازعربستان سعودی نیز وجود دارد. کودکان همچنان توسط نیروهای مسلح استخدام و به کار گمارده می شوند و زنان و دختران در معرض خشونت قرار دارند.