Skip to main content

حمایت سازمان ملل متحد از ایران در مبارزه علیه همه گیری جدی ویروس کرونا در کشور

بسته های ضدعفونی کننده دست
نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران تلاش های خود در زمینه حمایت از ایران در پاسخ به همه گیری ویروس کرونای جدید را افزایش داده است.
در ایران تا چهارشنبه 14 اسفند، موارد تایید شده کووید 19 به 2922 مورد و تایید شده فوتی به 92 نفر رسید.

خانم اوگوچی دنیلز هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران می گوید اینجانب همدردی عمیق خود به خانواده های آنانی ابراز می نمایم که عزیزانشان را از دست داده اند. وی اطمینان داد، سازمان ملل متحد هر آنچه می تواند برای کمک به مبارزه علیه این ویروس انجام خواهد داد.  

سازمان جهانی بهداشت ملل متحد هفته گذشته، ارزیابی جهانی خطر کوید 19 را تا حد بسیار بالا افزایش داد. امروز آزمایش ویروس کرونای بیش از 90 هزار انسان در 58 کشور مثب اعلام شده است. متاسفانه ایران یکی از کشورهایی است که در حال حاضر به شدت تحت تاثیر قرارگرفته و سازمان ملل متحد بر اهمیت این نکته تاکید دارد که ایرانی ها تمامی محدودیت های اعمال شده به وسیله ستاد ملی مدیریت کرونا را رعایت نمایند. 

آقای کریستوف هاملمن می گوید وضعیت در ایران جدی است و کارگزاری های سازمان ملل متحد در تهیه و واردات اقلام اساسی پزشکی کمک می کنند. جدای از آن، سازمان جهانی بهداشت کمک های فنی به مسئولان و متخصصان سلامت ارائه می دهد. ایشان نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت تلاش های سازمان ملل متحد برای کمک به دولت ایران در زمینه معکوس کردن روند همه گیری سریع ویروس را به عهده دارد.  

به علاوه گروهی از متخصصان این سازمان به منظور تقویت راهنمایی فنی کارکنان پزشکی و کمک به مسئولان برای توقف انتقال این ویروس، روزدوشنبه 12 اسفند وارد تهران شد. همراه این گروه، نوبت ششم محموله پزشکی کووید 19 سازمان جهانی بهداشت، این باربه اندازه  کافی  برای حمایت از 15 هزار نفر از کارکنان مراقبت های بهداشتی، زمانیکه با بیماران کرونایی سروکار دارند، و کیت های پزشکی برای آزمایش 100 هزار ایرانی مشکوک به داشتن  ویروس،  به ایران انتقال یافت. 

سایر کارگزاری های سازمان ملل متحد مانند صندوق کودکان ملل متحد( یونیسف) واردات وسایل حفاظتی برای متخصصانی که به ویژه با کودکان و مادران سر و کار دارند را آغاز کرده و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان) تلاش های خود در زمینه حمایت از پناهندگان و جوامع میزبان را تشدید نموده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای کمک بیشتر به اداره اتباع و امور مهاجرین خارجی ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده دست  برای کارکنان مسئول پخش غذا و غذای مدارس تدارک دیده است.  برنامه توسعه ملل متحد با همکاری وزارت امور خارجه مشغول تدارک وسایل حفاظتی برای کارکنانی است که درمرکز مدیریت بیماری های واگیردار، سازمان زندان ها، همچنین موسسات بهداشت روانی و اجتماعی خدمت می کنند. در نهایت، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد مشغول فعالیت است تا به ویژه از سالمندان محروم و افراد دارای معلولیت حمایت نماید. 

خانم دنیلز اظهار داشت تمامی نهاد های سازمان ملل متحد همراه با مسئولان ایرانی، نقشی حیاتی درجلوگیری ازگسترش ویروس کرونا ایفا می کنند.  به منظور اجرای درست این اقدام، همه نیاز داریم به اطلاعات مبتنی بر واقعیت اتکا کنیم که صرفا بر پیشگیری و احتیاط متمرکزاست و توصیه های منابع قابل اعتماد برای مقابله با چالش ها را دنبال می کنیم.  

رای اطلاعات بیشتر به وبسایت سازمان جهانی بهداشت در باره کووید 19 و اینکه چگونه از خانواده خود مراقبت کنید، مراجعه نمایید:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

برای آخرین اطلاعات مورد نیاز به فارسی به سایت سازمان ملل متحد در ایران un.org.ir

مراجعه وما را در اینستا گرام و تویتردنبال فرمایید:

https://bit.ly/2VAVXyA

https://bit.ly/3akrJ77