Skip to main content

جان انسان های قحطی زده را در شرق آفریقا نجات دهید

جان انسان های قحطی زده را در شرق آفریقا نجات دهید
به دلیل قحطی در جنوب سومالی، جان بیش از 13میلیون انسانی که شدیدا محتاج دریافت کمک های غذایی هستند در معرض خطر است

تنها با روزی 500 تومان می توان کودک و یا مادری را که در لبه پرتگاه مرگ است، سیر نمود ما برای گسترش عملیات امدادرسانی، هرچه سریع تر به منابع بیشتری نیازمندیم با کمک های خودتان از طریق بانک تجارت، همین امروز جان انسانی را از خطر مرگ نجات دهید

https://pg.tejaratbank.net/paymentGateway/wfp/payment.html

لطفا توجه داشته باشید که کمک های ماهانه شما ممکن است در صورت تغییر شرایط در آینده، به مکانی که بیش از همه نیازمند کمک است ارسال شود در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تلفن 22863499-021 دفتر برنامه جهانی غذا در تهران تماس حاصل فرمایید