Skip to main content

کارمندان برنامه جهانی غذا در سراسر دنیا در غم از دست دادن پرزیدنت نلسون ماندلا شریکند

مردم در افریقای جنوبی و در سراسر دنیا بخاطر از دست دادن نلسون ماندلا رهبری الهام بخش، قهرمانی در مبارزه با بی‌عدالتی و هم پیمانی حقیقی در مبارزه با گرسنگی اندوهگین‌اند

دغدغه پرزیدنت ماندلا همواره آسیب¬پذیر‌ترین و محروم ترین افراد در دنیا بود و رفتار و گفتار او به همه ما در برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد انگیزه می بخشید.
در سال 2004، پرزیدنت ماندلا در جلسه‌ای با کارمندان ارشد WFP پیامی منتشر کرد:
"گرسنگی پیامد بی عدالتی اجتماعی است و نه اقتصادی. رویکرد اقتصادی ما با مقوله غذا و توزیع آن نشانگر ارزش های بنیادین اخلاقی ماست. به نسبت کشورهای فقیری که تقریبا همه‌ی مردم آن سیرند، کشورهای غنی هم وجود دارند که مردم آنها از سوء تغذیه رنج می¬برند. سیستم اقتصادی این کشورها با یکدیگر متفاوت است. کشورهایی موفق شده‌اند بر گرسنگی غلبه کنند که این موضوع را در اولویت قرار داده اند. گرسنگی یک معضل اخلاقیست.
WFP بیش از 13 هزار کارمند در80 کشور دنیا دارد که هرروز برای عملی ساختن این مهم تلاش می کنند.ما معتقدیم که گرسنگی معضلی قابل حل است و به پاس یاد پرزیدنت ماندلا و با ادامه ی ماموریت خود برای پایان داد به گرسنگی همواره تلاش خواهیم کرد.