Skip to main content

کمک دولت آلمان به برنامه جهانی غذا جهت بهبود وضعیت غذایی پناهندگان افغان و عراقی در ایران

تهران- دفتر برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در ایران (WFP) اهداء سخاوتمندانه دولت آلمان را جهت ارائه کمک های غذایی به پناهندگان افغان و عراقی و تشویق دختران پناهنده به تحصیل دریافت نمود.

دولت آلمان مبلغ بیش از یک میلیون دلار جهت ارائه کمک های غذایی و تحصیلی به پناهندگان افغان ساکن مهمانشهرهای واقع در ایران اختصاص داده است. این مبلغ صرف خرید حدود 1000 تن آرد گندم غنی شده ، 104 تن روغن آفتاب گردان غنی شده با ویتامین ها و 125 تن عدس جهت توزیع میان پناهندگان افغان و عراقی ساکن مهمانشهرها در سراسر ایران خواهد شد. بخاطر اطمینان از وصول سریع و تطابق با استانداردهای کشور تمام اقلام غذایی به صورت داخلی خریداری می شوند.

برنامه جهانی غذا به 30،000 نفر از آسیب پذیرترین پناهندگان، ماهیانه سبد غذایی متشکل از اقلام اولیه شامل نان، برنج، شکر، عدس و روغن ارائه می نماید. همچنین این سازمان برای 3000 تن از دختران پناهنده دانش آموز . آموزگارانشان در 19 مهمانشهر در سراسر کشور در راستای تشویق آنان به تحصیل سهمیه روغن نباتی اختصاص می دهد.

نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران گفت: "WFP از دولت آلمان بخاطر کمک سخاوتمندانه اش در جهت مرتفع نمودن نیازهای اولیه پناهندگان ساکن مهمانشهر ها در ایران، تقویت مکانیزم های سازگاری آنان و حمایت از پناهندگان برای دستیابی به امنیت غذایی بسیار سپاسگزار است. دولت آلمان از اهمیت تداوم این کمک ها تا زمان ایجاد راه حلی پایدار برای پناهندگان و ارتقاء سطح تحصیل دختران پناهنده آگاه است."

بارون فان اونگرن استنبرگ، سفیر آلمان در ایران گفت: "دولت آلمان از شرایط سخت بسیاری از پناهندگان که بخاطر خشونت از موطنشان می گریزند بسیار متاثراست. سالهاست که ایران میزبان هزاران پناهنده از کشورهای همسایه خصوصا افغانستان است. دولت آلمان از ایران بخاطر عمل به تعهد خود به صورت مستمر در زمینه امداد رسانی و حمایت از نیازمندان قدردانی می نماید و در صدد است با اهدای کمک به برنامه جهانی غذا در این تلاش ها سهیم باشد."

جمهوری اسلامی ایران، پس از پاکستان دارای بیشترین جمعیت پناهنده در دنیا با حدود 890،000 پناهنده افغان و عراقی ثبت شده در کشور است.

برنامه جهانی غذا از اواخر دهه 1980 میلادی،  زمانیکه اولین گروه پناهجویان از افغانستان و عراق وارد ایران شدند کمک های غذایی خود را به پناهندگان آغاز نمود.