Skip to main content

کمک‌های برنامه جهانی غذا به آسیب دیدگان ناشی از درگیری‌ها در غزه

کمک‌های برنامه جهانی غذا به آسیب دیدگان ناشی از درگیری‌ها در غزه
غزه- دو هفته درگیری در نوار غزه سبب شده است تا بیش از 115 هزار نفر نیاز مبرم به کمک‌های غذایی پیدا کنند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از آغاز بحران تا کنون 100 هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده ولی با افزایش تقاضا، ذخیره غذای آماده مصرف این سازمان رو به کاهش است.

برنامه جهانی غذا در حال تامین مواد غذایی بیشتر برای ارسال به نوار غزه از طریق خرید داخلی و انتقال غذا از انبار انبار واکنش های سریع بشردوستانه سازمان ملل متحد (UNHRD) در دبی است.
پابلو ریکالد، مدیر دفتر برنامه جهانی غذا در غزه می گوید: درگیری‌های اخیر بر روی تعداد زیادی از مردم این منطقه تاثیر گذاشته و همین امر باعث شده تا نیاز به غذا هر روز افزایش یابد. اکثر آوارگان داخلی به مدارس سازمان ملل پناه آورده اند در حالی که عده ای دیگر در پی سرپناه به خانه های بستگان و یا مدارس دولتی رو آورده ند.
•  در همکاری نزدیک با دفتر پناهندگان فلسطینی سازمان ملل (UNRWA) در خاور نزدیک،  برنامه جهانی غذای در حال تامین غذای مورد نیاز شهروندانی است که به مدارس UNRWA پناه برده ند.
• برنامه جهانی غذا حدود 6 هزار و 380 عدد کوپن الکترونیکی غذا بین فلسطینی هایی آواره ای که به منازل خویشان پناهنده شده اند توزیع کرده است. این کوپن ها به خانواده ها این امکان را می دهند تا مواد غذایی مغذی را از فروشگاه های اطراف خود تهیه کنند، با آغاز برنامه اضطراری مشترک برنامه جهانی غذا و یونیسف دارندگان این کوپن ها همچنین می توانند آب و لوازم بهداشتی مورد نیازشان را خریداری نمایند.
• شهروندانی که در مدارس و پناهگاه های دولتی ساکن هستند و همچنین بیماران و کادر بیمارستان ها نیز جیره ی غذایی اضطراری دریافت می کنند.
• توزیع مواد غذایی بین 285 هزار نفر از ساکنان نواز غزه که ماهیانه از کمک های غذایی برنامه جهانی غذا استفاده می کنند، در جریان است و طبق برنامه ریزی های انجام شده، اولین هفته ماه اوت برای توزیع دور بعدی کمک ها در نظر گرفته شده است. برنامه جهانی غذا و UNRWA غذای دو سوم ساکنان نوارغزه را تامین می کنند.
• برنامه جهانی غذا برای ادامه پروژه خود در غزه، تا پایان سال نیاز فوری به 30 میلیون دلار آمریکا دارد، 10 میلیون دلار برای پاسخ اضطراری به نیازهای کنونی نوار غزه و 20 میلیون دلار برای ادامه برنامه های منظم اش در غزه و کرانه باختری.