Skip to main content

مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد به اولین سفر رسمی خود به ایران پایان داد

تهران- خانم ارتارین کازین، مدیراجرایی برنامه جهانی غذا سفر دو روزه اش را به ایران به پایان برد.

او در سفرش به پایتخت ضمن ملاقات مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر کشورقائم مقام وزیر امور خارجه، معاون وزیر کشور،  مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، نمایندگان کشورهای اهدا کننده و روسای دفاتر سازمان ملل متحد در ایران دیدار نمود.

ایشان همچنین از مهمانشهر شهید ناصری واقع در ساوه در استان مرکزی بازدید نموده و مورد استقبال معاون استانداراستان مرکزی و فرماندار شهر ساوه قرار گرفت.  خانم کازین با جمعی از پناهندگان این مهمانشهر که به کمک های غذایی برنامه جهانی غذا وابسته اند، دیدار و گفتگوکرد.

خانم نگار گرامی نماینده برنامه جهانی غذا در ایران گفت: " من از سفر مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا به ایران پس از 15 سال بسیار خرسندم و اطمینان دارم که نتیجه این مذاکرات ثمربخش، زمینه را فراهم خواهد نمود تا بتوانیم کمک های بیشتری به پناهندگان تحت پوشش غذایی خود در داخل کشور ارائه نماییم."

در ایران، برنامه جهانی غذا به آسیب پذیرترین پناهندگان افغان و عراقی آسیب پذیر که در مهمانشهرها ساکن هستند کمک های غذایی می رساند و نیز به منظور ایجاد انگیزه تحصیلی میان دختران پناهنده ساکن مهمانشهرها، آژانس غذایی سازمان ملل متحد پروژه ای تحت عنوان "غذا برای تحصیل" اجرا می‌نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود بار مالی مضاعف بر اقتصاد داخلی کشور، بیش از سه دهه است که سخاوتمندانه پذیرای دومین جمعیت پناهنده در جهان می باشد.
#                   #                      #

برنامه جهانی غذا، بزرگترین سازمان  بشردوستانه  دنیا در مبارزه  با گرسنگی  است. این سازمان به طور میانگین  به بیش از 90 میلیون نفر در 80  کشور دنیا کمک های غذائی می‌نماید.