Skip to main content

مصاحبه نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران با خبرگزاری ایرنا

مصاحبه نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران با خبرگزاری ایرنا
تهران - ایرنا - نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفت: طبق برنامه سازمان ملل متحد از اهداف پایدار توسعه هزاره صفر شدن گرسنگی در جهان تا سال 2030 و استفاده از حمایت های دولت ها، سازمان های مردم نهاد (NGO) و مشارکت مردمی است. بیشتر بخوانید